Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

99% populacji osób na świecie umie czytać i pisać w ojczystym języku i zna jedynie swój język narodowy lub nie zna języków obcych wystarczająco, aby pełnić rolę tłumaczy. Dla nich metodologia przekładu w jedną stronę otwiera możliwość używania powszechnie obcych języków, tych, których nie znają. Nie stanowi przeszkody, aby część z nich uczyła się języków obcych i potrafiła poradzić sobie bez maszyny … studiowanie języków obcych będzie kontynuowane.

Pozostaje jednak masowe tłumaczenie, które musi być przekazane maszynie. Po pierwsze dlatego, że po prostu nie nadążamy za tym ogromem, za jego wiecznie rosnącą objętością, i dlatego, iż kto chciałby upierać się przy [tłumaczeniu wykonanym przez człowieka], kiedy maszyna tłumaczy te wszystkie ogromne ilości tekstów na kilka języków jednocześnie i podaje je od razu w postaci druku. Części wykonywane przez tłumaczy i edytorów będą pracą czysto językową nad stylem i wygładzeniem, podczas gdy masa żmudnej, ciężkiej pracy tłumaczenia zostanie wykonana przez maszynę.

Nie ma co być upartym w tej kwestii. Są rzemieślnicy, którzy bez maszyn, używając jedynie ręcznych narzędzi są w stanie stworzyć precyzyjne mechanizmy zegara. Byliby oni jednak obiektem drwin, gdyby odmówili konieczności użycia maszyn w konstruowaniu zegarka. Ziarna mogą być siane ręcznie i wyjdzie to nie najgorzej. Istnieją  jednak także siewniki mechaniczne na bazie ciągnika.

Należy także zwrócić uwagę, że pierwsze modele maszyn nigdy nie okazywały się idealne; wręcz przeciwnie, perfekcja projektu, wzrost wydajności, przyśpieszenie i postęp w procesie technicznym są zawsze osiągane stopniowo. Wystarczy przywołać pierwsze telefony, maszyny do pisania, odbiorniki radiowe, samoloty, lokomotywy i wielu innych maszyn czy też przyrządów. To samo przytrafi się maszynie do tłumaczenia. Z jej pomocą przyjdzie naturalny rozwój językoznawstwa i technologii.

Oczywiście zawsze będą pewne rodzaje prac, które w rzeczywistości są trudne do wykonania przez maszyny. Operacja chirurgiczna na żywym ludzkim organizmie jest jednym  z przykładów prac, które nie mogą być powierzone maszynie. Praca, jaką jest tłumaczenie, nie należy do tych działań. Przypomina raczej pracę obliczeniową, która właśnie należy do maszyn. W polu operacji obliczeniowych nie było długo konfliktu z maszynami, chociaż praca ręczna jest tu wciąż szeroko rozpowszechniona. Nie ma dyskusji co do tłumaczenia maszynowego. Ono zwycięży. Paragraf 7 podaje dalej szczegółowo procesy biorące udział w jego pomyśle.
 
8. Bogactwo metodologii przekładu jednokierunkowego

Poprawność początkowej idei stanowiącej podłoże metodologii przekładu jednokierunkowego, mianowicie zastosowanie form logicznej analizy składniowej jako składowych części technologicznego procesu tłumaczenia została potwierdzona przez obecność całych serii wariantów i kombinacji metod tłumaczeń znajdujących odzwierciedlenie w przeróbkach, modyfikacjach samych procesów jak również ich związkach i interakcjach z innymi (procesami)….

Z biegiem czasu, kiedy umiejętność wykorzystania tekstu w postaci logicznej analizy składniowej rozpowszechnia się między ludźmi, tj. mają do nich pełny dostęp i posiadają umiejętność bezpośredniego przeprowadzenia w ojczystym języku i bez żadnej trudności operację A–A′ i odwrotną operację A′–A, jak również mają umiejętność rozumienia tekstu w postaci formy A′ bez wstępnego przetwarzania, tj. nie są zmuszeni do przekształcenia jej w tekst w postaci A – który jest dostępny dla każdego nawet teraz (to może być sprawdzone: można ćwiczyć na przykładach podanych w tekście tej pracy) – z jednej strony mogą pojawić się wtedy masowo niekompletne cykle tłumaczeń (z punktu widzenia przetwarzania), które pokrywają się w pełni z drugą (czystko mechaniczną) dwuczłonową operacją tłumaczenia, A′–B′, gdzie produktem jest tekst w formie B′ i tekst początkowy jest w formie A′ (lub odwrotny proces, … B′–A′) – niniejsze procesy mogą być przeprowadzone wyłącznie na maszynie przez osobę, która nie zna ani języka oryginału, ani języka tłumaczenia …