Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Podczas drugiej operacji wielojęzycznego tłumaczenia sama maszyna przeprowadza potrzebną zamianę tekstów: zastępuje tekst A′ w podstawowych formach gramatycznych w języku wyjściowym tekstami w językach docelowych również w ich podstawowych [gramatycznych] formach i automatycznie nadaje im symbole logicznej analizy składniowej zgodnie z postacią A′.

Na końcu, po złożeniu wyników od dwóch tłumaczy (ich liczba wynosi B+C+...K=T), może zostać przeprowadzona trzecia operacja wielojęzycznego tłumaczenia, mianowicie operacja: (B′+C′+...+K′) - (B+C+...+K). Przetłumaczony tekst pojawi się po trzeciej operacji w kilku językach oraz w pełnych gramatycznych formach tych języków.

3. O łatwości przeprowadzenia operacji logicznej analizy składniowej

Przeprowadzenie operacji logicznej analizy składniowej (A–A′) przez jednokierunkowe urządzenie do tłumaczenia, tak jak przeprowadzenie odwrotnego procesu - mianowicie przekształcenie postaci logicznej analizy składniowej w pełni gramatyczną formę danego języka (tj. przeprowadzenie operacji A′–A), nie stanowi najmniejszego problemu. Przypomina  ćwiczenie dla dzieci w szkole podstawowej w ich ojczystym języku, które mają dokonać analizy tekstu poprzez (nazwanie) części mowy i części zdania. Różnica polega na tym, że wyniki analizy w szkolnym ćwiczeniu są zapisane w bardziej nieporęczny sposób, niż ten przeznaczony dla logicznej analizy składniowej w operacjach tłumaczeniowych.

Oto przykład szkolnej analizy. Zdanie brzmi "Птичка летает" [‘Ptak leci’]. Logiczny rozbiór zdania: птичка [‘ptak’] to rzeczownik, rodzaj żeński, mianownik, liczba pojedyńcza, odpowiada na pytanie: kto = podmiot. "Летает" [‘leci’] to czasownik, czas teraźniejszy, liczba pojedyncza, trzecia osoba, tryb bezokolicznikowy, odpowiada na pytanie: co robi = orzeczenie.

Wyniki logicznej analizy składniowej dla tego samego przykładu "Птичка летает" są w moim przypadku krótsze i prostsze, opuszczają zbędne opisy ale oznaczają to samo, mianowicie: “птичка–o, летать–a”, i jest wszystko czego potrzeba w dla operacji A–A′. W porównananiu do akceptowanych przez dzieci w szkole dużo bardziej skomplikowanych rozbiorów logicznych zdań, mój zapis logicznej analizy składniowej jest z pewnością znacznie prostszy, zwłaszcza dla osób dorosłych, umiejących czytać i pisać w swoim języku. To samo da się zastosować w odwrotnej operacji, tj. operacji A′–A.

4. Kilka nowych cech

Stopniowo, podczas wypracowywania pomysłu, moja metodologia jednokierunkowego tłumaczenia zaczęła przejawiać i gromadzić nowe cechy, potwierdzając poprawność rozwijanej idei (błędne idee nie są zdolne do rozwoju).

 

  1. Wszystko zaczęło się od możliwości – opisanej powyżej – wykonania poprawnego tłumaczenia z jednego języka na drugi w pełnym cyklu A–A′–B′–B przez dwie osoby nie znające dwóch języków jednocześnie…
  2. Później stało się jasne, że było wystarczającym publikowanie tekstów jedynie w postaci logicznej analizy składniowej, bez względu na metodę otrzymania tekstów: [czy] jako wynik pierwszej pracy tłumacza po etapie A–A′ (kiedy, załóżmy, symbole logicznej analizy składniowej są nanoszone przez edytora, jako przypisy [14] do tekstów, jakimi są książki naukowe i periodyki, [tj.] publikowanie w ten sposób tekstów w języku ojczystym danego kraju wraz z ich symbolami logicznymi [15] [i] które mają za zadanie dopasowanie je do tłumaczenia na inne języki); lub jako wynik operacji maszynowej A′–B′ (or B′–A′), np. jako teksty telegraficzne przesyłane łączami komunikacyjnymi, gdzie tekst z jednego kraju jest wysyłany w języku kraju-nadawcy i otrzymany przez odbiorcę w języku kraju-adresata, itd.
  3. Komunikacja między osobami mówiącymi różnymi językami staje się możliwa….
  4. W obliczu dostępności środków publikacji, tj. gazet i książek, wraz z ich postacią logicznej analizy składniowej, pojawia się możliwość tłumaczenia artykułów z zagranicznych gazet i książek na własny język bez znajomości języka oryginału…
  5. Pojawiła się możliwość tłumaczenia symultanicznie na kilka języków…