Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tego typu wstępna obróbka materiału do przetworzenia przez maszynę tłumaczeniową jest dokładnie tym, czym jest stosowanie logicznej analizy składniowej. Logiczna analiza składniowa jest bowiem integralną częścią technologii tłumaczenia maszynowego. Jak żadna inna maszyna, maszyna tłumaczeniowa wymaga, aby dla uzyskania zwykłych wyników operacyjnych przestrzegać zasad tej technologii i w szczególności, aby do przetwarzania nie został wprowadzony jakiś surowy, tylko specjalny materiał, uprzednio zatwierdzony dla procesu. Tekst w postaci logicznej analizy składniowej jest dokładnie materiałem przystosowanym dla procesu przeprowadzanego przez maszynę tłumaczeniową…

2. Technologiczny proces tłumaczenia i jego trzy etapy

... Podzieliłem proces tłumaczenia i proces edytowania pomiędzy dwie osoby, które znają albo język wyjściowy tłumaczenia, albo język docelowy, tj. między osoby, które nie znają jednocześnie obu języków.
Następnie, używając przyjętego systemu logicznej analizy składniowej, podzieliłem proces tłumaczenia na trzy oddzielne operacje.

Podczas pierwszej jednokierunkowej operacji zastępującej A–A′, oryginalny tekst tłumaczenia A jest zastępowany tesktem A′, w tym samym języku ale w postaci logicznej analizy składniowej. Pierwsza operacja A –A ′ jest przeprowadzana przez pierwszego tłumacza, który zna tylko jeden (swój własny) język, w tym przypadku język oryginału.

Podczas drugiej dwukierunkowej operacji zamiany A′–B′, tekst A′ w postaci logicznej analizy składniowej w języku wyjściowym jest zastępowany przez tekst B′, także w postaci logicznej analizy składniowej ale w języku tłumaczenia. Ta operacja A′–B′ jest przeprowadzana przez maszynę. Tutaj nie ma absolutnie potrzeby na jakąkolwiek logiczną obróbkę tekstu. Czysto mechanicznie formy wyjściowe tekstu w jednym języku są zastępowane formami wyjściowymi w drugim języku, podczas gdy symbole logicznej analizy składniowej są przekształcane – odpowiednio i również mechanicznie – w analogiczne formy drugiego języka; rezultatem jest zamiana tekstów w postaci logicznych analiz składniowych: A′–B′.

Trzecia operacja zamiany B′–B, która jest jednokierunkowa, tak jak pierwsza przeprowadzana przez drugiego tłumacza, którego ojczystym językiem jest język docelowy: tak samo jak pierwszy tłumacz nie zna on żadnych innych języków. Drugi tłumacz zastępuje formę logicznej analizy składniowej B′ wyprodukowaną przez maszynę naturalnym, tj. w pełni gramatycznym, tekstem B w jego ojczystym, docelowym języku…
... Oba procesy: mój proces tłumaczenia w jedną stronę i moja jednokierunkowa operacja edycyjna są normalnie przeprowadzane i przynoszą taki sam efekt jak praca wykonana przy pomocy starej dwukierunkowej metodologii, w której każdy tłumacz musi znać oba języki język oryginału i język docelowy tłumaczenia.

Teraz jednak cena tłumaczenia ogromnie się obniża, zakres pracy nad tłumaczeniem dzięki jego ogólnej dostępności rozszerza się szalenie a sam proces tłumaczenia – na bazie nowej jednokierunkowej metodologii - jest zmechanizowany i zautomatyzowany…

Cały proces tłumaczenia z jednego języka na drugi może tak oto być przedstawiony za pomocą następujących czteroczłonowych sekwencji mówiących o kolejnych zamianach postaci: A–A′–B′–B 5 lub w odwrotnym module procesu tłumaczenia - za pomocą sekwencji: B–B′–A′–A.
Nie mniej jednak maszyna kryje w sobie jeszcze większy potencjał.

Pierwszy tłumacz może tłumaczyć w maszynie teksty w języku wyjściowym nie tylko na jeden ale bezpośrednio na kilka obcych języków, przeprowadzając swoją pracę w cyklu kolejnych etapów: po pierwsze, wykonuje on pierwszą operację A–A′, następnie – używając maszyny – drugą operację A′–(B′+C′+...+K′). Ta druga operacja wielojęzycznego tłumaczenia może być przeprowadzana na maszynie przez drugiego tłumacza, jeśli posiada pod ręką tekst A′ przygotowany przez pierwszego tłumacza lub przez całkiem obcą osobę, która nie zna ani języka wyjściowego, ani docelowego i dla potrzeb ma do dyspozycji jedynie text A′.