Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

6. DALSZE REFLEKSJE TROYANSKIIEGO DOTYCZĄCE ASPEKTÓW LINGWISTYCZNYCH

W lutym 1947 roku Troyanskii rozwinął swoje pomysły w następującym artykule (Bel’skaya et al.,1959:5–27). Z powodu jego długości i licznych powtórzeń pominęliśmy kilka ustępów.

P. P. Smirnov-Troyanskii
O maszynie do tłumaczenia
zbudowanej na bazie metodologii
tłumaczenia jednokierunkowego


1. Logiczna analiza składniowa

Przy wypracowaniu nowej metodologii tłumaczeniowej czerpałem z uniwersalnych logicznych składni występującej we wszystkich językach: podmiot jest wszędzie podmiotem, orzeczenie jest orzeczeniem, dopełnienie jest dopełnieniem, itd. Uniwersalność logicznych składni zbliża języki pomimo ich strukturalnej, gramatycznej i leksykalnej różnorodności, pokonując różnice.

Na bazie tej uniwersalności stworzyłem tak zwaną formę logicznej analizy składniowej wspólną dla wszystkich języków jako pośrednią formę tekstową w procesie tłumaczenia. Proces uzyskania formy logicznej analizy składniowej składa się z przekształcenia naturalnego tekstu w języku narodowym, np. tekstu A, w logiczną analizę, np. w tekst A′; wszystkie słowa są zapisane w ich pierwszych [podstawowych] formach gramatycznych, tj. wszystkie słowa, które się deklinują są podane w mianowniku liczby pojedynczej, a wszystkie słowa, które podlegają koniugacji w formie bezokolicznikowej, podczas gdy niezmienne słowa, np. części fraz, które nie podlegają deklinacji i koniugacji, takie jak przyimki, spójniki, przysłówki i wykrzyknienia, zachowują swoją samodzielną, niezmienną formę gramatyczną. Wynik interpretacji tak odrębnych słów, tj. łączenie grup słów w logiczną całość, w spójne zdania jest osiągnięty dzięki symbolom logicznej analizy składniowej, która towarzyszy wszystkim wyrazom w grupie składniowej i czasami niezmiennym częściom zdań (mianowicie kiedy pełnią one rolę głównych części zdań, np. w Hurrah rang out from afar, gdzie hurrah jest podmiotem oraz w kilku podobnych rzadkich przypadkach).

Istnieje około 25 uniwersalnych międzynarodowych symboli logicznej analizy składniowej dla wszystkich języków użytych w różnych kombinacjach, których liczba wynosi około stu, nie mniej jednak wszystkie związki mogą być przetłumaczone bez wyjątku tak jak drobne okruchy ludzkich myśli mogą zostać ubrane w słowa oraz pojęcia i zapewniają w stu procentach dokładne tłumaczenie na inne języki bez zniekształcania znaczenia.

Każda mechanizacja procesów pracy wprowadza w nie swoje własne uregulowania.Narzuca to zwłaszcza pewne wymogi na wykorzystany materiał. Jeśli używana jest maszyna jakiegoś typu (ważne jest zrozumienie, że jest to ogólna charakterystyka wszystkich maszyn bez wyjątku) materiał, który ma zostać przetworzony, musi najpierw zostać dostosowany i zawsze uproszczony do formy odpowiedniej dla przetwarzania w tej konkretnej maszynie (zależnie od rozmiaru, strukturalno - chemicznych właściwości lub wszelkich innych technicznych cech lub stanów). W przypadku dużej dysproporcji między maszyną a materiałem maszyna może nie działać.