Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Kolejnym powodem, dla którego narzędzia analizy nie są często używane przez tłumaczy jest fakt, że aby je wykorzystywać, potrzebny jest korpus! Wiele spośród korpusów ogólnego języka o wielomilionowym zasobie słów, takich jak British National Corpus, jest dostępnych na rynku i stanowi prawdziwy skarbiec dla badaczy. Jednak tłumacze tekstów nieliterackich korzystają w swojej pracy przede wszystkim z korpusów języka specjalistycznego, a takich na rynku jest zdecydowanie za mało. Trzeba więc budować własne, co można zrobić na przykład ściągając materiał z sieci.

Ponadto pracując w domu dla firmy działającej w konkretnym sektorze, tłumacz może współpracować z kolegami po fachu i przesyłać teksty, tworząc wspólny korpus. Często zlecenia otrzymywane są w formie elektronicznej. Bardzo prawdopodobne jest na przykład, że tłumacz przekładający z fińskiego na angielski (i w odwrotnym kierunku) stopniowo gromadzi spory zbiór autentycznych tekstów źródłowych w formacie Word zarówno w języku fińskim, jak i angielskim. W takim przypadku można z łatwością stworzyć korpusy oparte na własnych tekstach źródłowych, zapisując je ponownie w formie plików tekstowych. Więcej informacji na temat budowania korpusu stosowanego jako źródło podczas tłumaczeń podaje Wilkinson (2006).

W przypadku tłumacza regularnie przekładającego teksty pochodzące z jednej lub kilku specjalistycznych dziedzin, tworzenie korpusów o wybranej tematyce w języku docelowym może zdecydowanie poprawić jakość pracy i zwiększyć produktywność.

Mam nadzieję, że ten artykuł zaprezentował w skrócie potencjał narzędzi analizy korpusu jako pomocy podczas tłumaczenia. Wilkinson (2005a, 2005b) przedstawia pełniejszy obraz możliwości wykorzystania specjalistycznych korpusów, jak również więcej przykładów strategii wyszukiwania. Więcej informacji na temat WordSmith Tools można znaleźć na stronie internetowej Mike’a Scotta http://www.lexically.net/wordsmith/ i w jego „przewodniku krok po kroku”.

 

Piśmiennictwo

Bowker, Lynne & Jennifer Pearson (2002). “Working with Specialized Language: a practical guide to using corpora”. London: Routledge.

Barlow, Michael (2002). MonoConc Pro 2.2 Houston: Athelstan.

Maia, Belinda (2003). “Some languages are more equal than others. Training translators in terminology and information retrieval using comparable and parallel corpora”. In Federico Zanettin, Silvia Bernardini and Dominic Stewart (eds.) Corpora in Translator Education. Manchester: St Jerome 43-53.

Olohan, Maeve (2004). “Introducing Corpora in Translation Studies”. London and New York: Routledge.

Scott, Mike (2004). Oxford WordSmith Tools version 4. Oxford University Press.

Varantola, Krista (2003). “Translators and Disposable Corpora”. In Federico Zanettin, Silvia Bernardini and Dominic Stewart (eds.) Corpora in Translator Education. Manchester: St Jerome, str. 55-70.