Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

 

tlumacze

Ryc. 3a: Niektóre hasła konkordancera wytworzone przez WordSmith Tools dla słów jacuzzi/whirlpool/swirl pool.

 

 

Ryc. 3b: Niektóre hasła konkordancera wytworzone przez WordSmith Tools dla słów jacuzzi/whirlpool/swirl pool.