Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

 

Ryc. 1. Niektóre hasła konkordancera wytworzone przez WordSmith Tools dla wzorca "panorama", przy użyciu korpusu liczącego 670 000 słów, opartego na tekstach broszur turystycznych.

Z KWIC można korzystać szybko i łatwo na wiele sposobów, na przykład na ryc. 1. słowa znajdujące się bezpośrednio przed wyszukiwanym terminem zostały ułożone w porządku alfabetycznym, aby odnaleźć odpowiedni przymiotnik używany z "panorama(s)". Klikając dwa razy na linię, wyświetlimy go w pełnym kontekście, co przedstawia ryc. 2.

 

Ryc. 2. Hasło skorowidza wyświetlone w pełniejszym kontekście.