Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

5.2. Implementacja klienta

Klient nie powinien być niezależnym programem, a powinien być wbudowany bądź podłączony do systemu CAT. Tymczasem, do przetestowania opracowaliśmy dwa rodzaje klientów, w języku Perl i PHP. Każdy z nich komunikuje się z każdym z dwóch serwerów.

Implementacja oparta na PHP i NuSOAP także nie jest trudna. Poniżej pokazany jest sposób, w jaki należy zapytać serwer o zdanie „the pet is dead”.

require_once(’nusoap.php’);
$parameters = array(’arg’=>’the pet is dead’);
$soapclient = new
soapclient(’http://server.url.pt’);
$answer =
$soapclient->call(’equiv’,$parameters);
foreach($answer as $v) {
print "$v
";
}
?>

6. Wnioski

Koncepcja Rozproszonych Pamięci Tłumaczeń jest przydatna dla grup tłumaczy, aby mogli oni dzielić się swoimi tłumaczeniami. Można ją także wykorzystać do sprzedaży lub wynajmu pamięci tłumaczeń. Implementacja tej koncepcji wykorzystująca usługi sieciowe ma dużą zaletę nad innymi protokołami typu RPC: wykorzystuje HTTP do komunikowania, wiadomości przepuszczane są bez jakichkolwiek problemów przez systemy firewalls oraz serwery połączeniowe HTTP.

Pomimo niewielkich problemów związanych z funkcją szukania w pamięci tłumaczeń, zbudowano funkcjonujący system prototypowy. Plik WSDL (Język Opisu Usługi Sieciowej) powinien zostać napisany, aby kolejni użytkownicy mogli dostarczać swoje usługi i/lub klientów.

Kwestią do rozwiązania jest włączenie klienta do systemu otwartego oprogramowania CAT dostępnego w Internecie. (p.e. Frankenstein4,
OmegaT5, ForeignDesk6).

Stosując komunikaty opisane w niniejszym artykule, mogą państwo uzyskać dostęp do naszych dwóch serwerów na stronach http://sli.uvigo.es/CLUVI/mtd.php i http://linguateca.di.uminho.pt/MTD. Kod źródłowy dla klientów i serwerów dostępny jest pod adresem http://natura.di.uminho.pt/downloads/source/MTD.

Literatura

Abaitua, Joseba. 2001. Memorias de traducci´on en TMX compartidas por internet. Revista Tradum`atica, (0), octubre. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/jabaitua/imprim%ir.pdf


Christensen, Erik, Francisco Curbera, Greg Meredith, and Sanjiva Weerawarana. 2001. Web services description language (wsdl) 1.1. http://www.w3.org/TR/wsdl/


Gomez, Josu. 2001. Una gu´ıa al TMX. Revista Tradum`atica, (0), octubre. http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num0/articles/jgomez/imprimir%.pdf

Manber, Udi and Sun Wu. 1994. Glimpse: A tool to search through entire filesystems. Winter USENIX Technical Conference. OSCAR. 2003. Open Standards for Container/ Content Allowing Re-use — TMX home page.

Savourel, Yves. 1997. TMX 1.4a Specification. Technical report, Localisation Industry Standards Association. 10 February 1998. eXtended Markup Language (XML) version 1.0 recommendation.

World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210.html/

 

tłumaczenie: Karol Kowalski