Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

2. Wpływ RPT na pracę tłumaczy

Z punktu widzenia tłumaczy, używanie RPT dostępnych on-line umożliwia korzystanie z zasobów Internetu w środowisku programów PT/CAP takich jak Trados czy DèjáVu. Dzięki RPT tłumacze mogą zarządzać bardzo dużymi ilościami baz danych z Pamięciami Tłumaczeń bez konieczności instalowania ich na własnym komputerze, a tym samym zaoszczędzając czas na obsłudze technicznej i ciągłej aktualizacji oprogramowania. Z jednej strony będą oni w stanie uzyskać dostęp do serwerów Rozproszonych Pamięci Tłumaczeń przez Internet. Mogą to być serwery komercyjne (stworzone przez firmy tłumaczeniowe) bądź serwery bezpłatne (takie jak serwer Uniwersytetu w Minho czy też Uniwersytetu w Vigo). Z drugiej strony, tłumacze mogą mieć dostęp do Rozproszonych Pamięci Tłumaczeń swojej grupy, w której wymiana danych odbywa się w systemie P2P, w celu udostępniania Pamięci Tłumaczeń, na przykład przy użyciu programu wymiany danych P2P podobnego do Napstera.

Poszukanie tłumaczenia w potencjalnie ogromnych internetowych zasobach Rozproszonych Pamięci Tłumaczeń znacznie zwiększy wydajność programów PT/CAP, ponieważ jak wiadomo, im większy jest rozmiar przeszukiwanej pamięci tłumaczeń, tym większa jest możliwość znalezienia tłumaczenia, którego pewna część w języku źródłowym będzie taka sama lub podobna do tej w języku docelowym. W przypadku bezpłatnych serwerów instytucjonalnych RPT i związanym z nimi zainteresowaniem opinii publicznej ich budową i efektywnością, zgadzamy się z Abaitua (Abaitua, 2001) co do potrzeby stworzenia wspólnej inicjatywy z udziałem osób i instytucji zaangażowanych w tłumaczenia naukowe, wydawnicze i fachowe, mającej na celu zwiększenie rozmiaru i tym samym przydatności bezpłatnych RPT dostępnych online.

Podsumowując, cechy struktury PT/CAP skoncentrowanej na internetowych RPT może oznaczać bardzo ważną poprawę opłacalności tych systemów. Po pierwsze, wspólne Rozproszone Pamięci Tłumaczeń mogą osiągnąć znacznie większy rozmiar (a tym samym większą przydatność) niż oferują zwykłe Pamięci Tłumaczeń użytkownikom tych systemów, gdyż PT są zazwyczaj pamięciami indywidualnymi bądź przekazanymi przez firmę do konkretnego tłumaczenia. Po drugie, aktualizacja RPT dostępnych on-line oznacza wzrost przydatności oferowanych tłumaczeń, cechę tego typu systemów, która może okazać się szczególnie istotną w przypadku grupy tłumaczy P2P wyznaczonych do tego samego projektu tłumaczenia. W odniesieniu do tradycyjnej użyteczności oprogramowania PT/CAP, struktura rozproszona oznacza dla tłumaczy mniejszą potrzebę przechowywania i komputerowego przetwarzania danych. Wraz z rozwojem wspieranych komputerowo internetowych systemów tłumaczeń technologia Rozproszonych Pamięci Tłumaczeń pozwoli na przekazywanie do Internetu wymogów dotyczących programów i zasobów warsztatu tłumacza potrzebnych w niedalekiej przyszłości.