Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Autonomiczne tłumaczenie dzisiaj

„Bazujące na przykładach” tłumaczenie maszynowe podlega jednak ciągłemu rozwojowi i żaden system maszynowego tłumaczenia dostępny na rynku nie używa go w pełni, pomimo że niektóre systemy starają się wykorzystać technologię pamięci tłumaczeniowej. Systemy te takie jak Langenscheidt T1 (http://www.langenscheidt.de/deutsch/index.html) lub Personal Translator Linguatec’a (http://www.linguatec.de/topics/mt2001.shtml) łączą tradycyjne podejścia do maszynowego tłumaczenia (T1 wcześniej METAL opracowany przez Uniwersytet w Austin czy Siemens lub Personal Translator wcześniej LMT opracowane przez IBM) z koncepcją pamięci tłumaczeniowej. Przed przeanalizowaniem zdania przez procedury
 
analizy, systemy te mogą sprawdzić całe zdanie w pamięci tłumaczeniowej („archiwa tłumaczeń”); tylko wtedy, gdy nie odnaleziono żadnych analogicznych zdań a procedura analizy językowej została już rozpoczęta.

Podobnie do tych dwóch systemów, zakorzenionych głęboko w historii tłumaczenia maszynowego, istnieją dzisiaj również inne dostępne systemy będące komputerowymi wersjami dawnych systemów tłumaczeniowych. Jeden z dinozaurów translacji maszynowej, SYSTRAN, który ciągle używany jest w Komisji Unii Europejskiej i kilku innych miejscach, może być także dostępny jako SYSTRAN w wersji Personal, Professional lub Enterprise pracujący w programie Windows NT/2000 (http://www.systransoft.com/). Najstarszym systemem komputerowego tłumaczenia, wywodzącym się od systemu opracowanego przez Georgetown, Globalink, jest obecnie, działający w systemie Windows PowerTranslator (http://www.lhsl.com/powertranslator/  
Poza tymi trzema systemami komputerowymi, wciąż istnieją w użyciu systemy tłumaczenia maszynowego funkcjonujące w komputerach głównych lub systemie operacyjnym UNIX. jak Jak wspomniano już wcześniej SYSTRAN jest wciąż używany przez Komisję Unii Europejskiej do wykonywania pobieżnych tłumaczeń głównie w celach informatycznych. TAUM METEO, opracowany przez Uniwersytet w Montrealu, używany jest nieprzerwanie od kilku dekad do tłumaczenia prognozy pogody z angielskiego na francuski przez Kanadyjskie Centrum Meteorologiczne. Prognozy pogody tego typu składają się z ograniczonego słownictwa i zaledwie kilku typów struktur syntaktycznych. METEO został zoptymalizowany do pracy na tego typu zawężonym polu językowym.

Zakończenie

Narzędzia tłumaczenia z pomocą komputera są nieodzowną częścią warsztatu pracy tłumacza. Pomimo że językowe możliwości systemu automatycznego tłumaczenia nie zostały znacznie udoskonalone na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, narzędzia pamięci tłumaczeniowej i terminologii są szeroko używane przez tłumaczy technicznych, mających często do czynienia z tekstami specjalistycznymi, które powtarzają się i ulegają ciągłemu uaktualniemu co wymaga spójnego użycia terminologii. Gdy w procesie tłumaczenia, we właściwym znaczeniu tego słowa, stopień automatyzacji ulega ciągłemu wzrostowi, poprawia się również kierowany przez komputer cały proces zdobywania i odzyskiwania informacji, w którym najważniejszym z obszarów jest użycie Internetu. Oznacza to także komunikację pomiędzy tłumaczem i klientem jak również odpowiednie kierowanie procesem pracy nad projektem.

Sprawne użycie wszystkich narzędzi może oznaczać dla tłumacza także przyjęcie nowego systemu pracy. Ponieważ błędy popełnione we wstępnej fazie pracy indywidualnej z narzędziami mogą mieć w przyszłości tragiczne konsekwencje, zalecany jest zatek kilkugodzinny lub kilkudniowy trening przed przystąpieniem do realizacji do prawdziwych projektów tłumaczeniowych. Metody efektywnego treningu oferowane są przez dystrybutorów oprogramowania, zawodowe organizacje jak również specjalizujące się w tej dziedzinie instytucje.