Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Streszczenia w języku angielskim na stronach internetowych EUP również mogą być prawdziwym wybawieniem

Jeśli wpiszę numer aplikacji patentowej w polu View a patent application (pokaż aplikację patentu), strona EUP najpierw wyświetli fragment tekstu w języku angielskim zawierający od pięćdziesięciu do kilkuset słów. Fragment ten jest użyteczny nie tylko dlatego, że zawiera terminy, których japoński tłumacz będący specjalistą w danej dziedzinie (władający jednak często niezbyt dobrym angielskim) użyłby w swoim tłumaczeniu, ale również dlatego, że tekst angielski zawiera nazwiska wynalazców w angielskiej transkrypcji.

Jak każdy tłumacz japońskich patentów wiem, że transkrypcja japońskich nazwisk stanowi największy kłopot i warto mieć ludzi, którzy wykonają to zadanie za nas, szczególnie jeśli robią to za darmo, a japoński to ich język ojczysty. Używam stron internetowych EUP nie tylko w celu zlokalizowania czytelnych i łatwych do wyszukania kopii japońskich patentów, lecz również do odnalezienia niemieckich i francuskich patentów, które zawierają także streszczenia w języku angielskim.

Kolejna wtyczka do mojej strony internetowej

Można korzystać z linków na stronie EUP lub z linków znajdujących się na mojej stronie internetowej (http://www.pattran.com) lub (http://www.japanesetranslators.com) odsyłających do innych narodowych urzędów patentowych w różnych krajach. Na przykład Czeskie Biuro Patentowe posiada podobną wyszukiwarkę do odszukania i wyświetlania czeskich patentów.

Patenty są przechowywane tylko w formie fragmentów tekstu (zawierających do dwustu słów) i jedynie w języku czeskim. Jednak wiele z czeskich patentów należy do firm zagranicznych, więc możliwe jest odnalezienie podobnych po niemiecku na stronach Europejskiego Urzędu Patentowego, jeśli dysponuje się nazwiskiem wynalazcy lub nazwą firmy. A to może wskazać kierunek poszukiwań właściwego tłumaczenia niejasnego terminu z języka czeskiego na angielski.

Na przykład, wiele patentów wynalazków powstałych w fabryce Skoda Works w Pilznie, gdzie produkuje się oryginalne piwo Pilsner, należy do szwajcarskiej firmy, więc są one łatwo dostępne w języku niemieckim.

Samotne wilki stają się samotnymi orłami

Większość tłumaczy japońskich i niemieckich patentów, których spotykałem przez lata, to zadufani w sobie indywidualiści, pracujący jako wolni strzelcy, ponieważ umożliwia im to korzystanie z wolności na koszt tych, którzy prowadzą własne biura tłumaczeń.

Tłumacze mieszkający w metropoliach, tak jak ja w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych, mogli prowadzić wybrany przez siebie styl życia i zarazem widywać innych tłumaczy na regularnych spotkaniach grup tłumaczy, które odbywały się niedaleko od ich miejsca zamieszkania. Tłumacze mieszkający z daleka od centrum głównych metropolii nie mieli tak częstej możliwości nawiązania kontaktu ze swoimi kolegami. Internet zmienił to całkowicie.