Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Tekst 2a

Kilku Chińczyków przyjechało o zmierzchu. Biskup poszedł z nimi. Leczył rannych.

Jak zaobserwowaliśmy w przypadku wydawania poleceń, można sprawić, by zdania były bardziej złożone nawet na poziomie podstawowym poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów składowych, z których każdy niesie tylko jedną informację.

Tekst 2b

Chińczycy przyjechali do misji o zmierzchu. Biskup poszedł z nimi do szpitala. Leczył rannych swoimi lekarstwami.

Tekst 2c

Chińczycy przyjechali do misji o zmierzchu. Byli uzbrojeni. Biskup miał trochę lekarstw. Chińczycy chcieli jego pomocy. Biskup uwierzył im. Poszedł do szpitala. Leczył rannych. Było ich 13 lub 14.

Można zauważyć, że ten opis zawiera przyczyny wydarzeń w postaci podstawowej sekwencji narracyjnej, jednakże oryginalny tekst zapewnia większy stopień tekstualności.

Tekst 2

Około godziny 7, zaraz po zmierzchu dziwna delegacja przybyła na teren misji. Byli to uzbrojeni po zęby Chińczycy. Wiedzieli, że biskup ma lekarstwa i prosili go, by poszedł z nimi do szpitala. Znajdowało się tam 13-14 rannych Chińczyków. Biskup zdecydował się im zaufać, poszedł do szpitala i pomógł rannym (Payne, 1960:91).

Przejdźmy teraz do opisu dotyczącego świnek morskich.

Tekst 3

Świnki morskie nazywane są z łaciny Cavia porcellus. Dla początkujących hodowców najłatwiejsze w utrzymaniu są świnki gładkowłose. Świnki dobrze czują się w klatkach przypominających klatki dla królików, z siankiem do spania. Świnki morskie jedzą mało i często: świeżą zieleninę, rzepę, skórkę jabłka, chleb oraz specjalne mieszanki sprzedawane w sklepach zoologicznych. W lecie mogą skubać trawę w ogrodzie, jednakże należy je ogrodzić i zabezpieczyć. W czasie zimowych wieczorów lubią jeść ciepły mesz z otrębów, ale trzeba uważać, aby nie utyły. Potrzebują dużo wody do picia, która powinna być zmieniana codziennie. Świnka, która ma zapewnione dobre warunki, może żyć do 8 lat. (Hamlyn, 1985:117).

Uproszczona wersja tego opisu może brzmieć następująco:

Świnki morskie są nazywane z łaciny Cavia porcellus. Niektóre z nich są gładkowłose. Ten gatunek jest najbardziej wytrzymały. Jedzą mało. Jedzą zieleninę, marchew, rzepę, skórkę z jabłka i chleb. Latem skubią trawę. Zimą lubią jeść otręby. Potrzebują wody. Żyją do 8 lat.

Jak zauważymy podczas rozważania kwestii metodologii, wersje podstawowe, jak te zaprezentowane powyżej, mogą być tworzone przez uczniów na podstawie tekstów źródłowych. Zdanie można uczynić bardziej złożonym (nawet na poziomie podstawowym) przy pomocy dodatkowych części oraz poprzez łączenie dwóch intencji komunikacyjnych. Poziom złożoności wypowiedzi wymagany od uczniów systematycznie się podniesie i będzie zależny od ich umiejętności oraz zaawansowania w przechodzeniu z poziomu podstawowego do coraz bardziej skomplikowanych sposobów przekazywania informacji tekstowej.