Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Tekst 1a (podstawowa instrukcja)

Wymieszaj składniki. Potnij masło. Zagnieć ciasto. Rozłóż ciasto. Wałkuj ciasto. Wytnij kształt ciastek. Upiecz ciastka.

Wszystkie zdania powyżej to zdania typu orzeczenie – dopełnienie i zgodnie z definicją podstawowej informacji zaprezentowaną przez McEldowney każda część zdania przekazuje tylko jedną informację. W rezultacie mamy do czynienia z ograniczonym słownictwem. Wszystkie sześć kroków związanych z przygotowaniem ciastek, zawarte w oryginalnym tekście, znajdują się również w wersji podstawowej, lecz dodatkowe informacje zostały usunięte.

Do każdego z powyższych zdań może być dodany okolicznik, tak aby powstało zdanie zawierające orzeczenie-dopełnienie-okolicznik, co z kolei rozszerzy zakres użytego słownictwa. Jeśli każdy okolicznik wprowadzałby tylko jedną informację nadal otrzymalibyśmy wersję podstawową, mimo że w zdaniu jest dodatkowy element, który zwiększa stopień jego złożoności nawet na tym poziomie:

Tekst 1b

Wymieszaj składniki w misce. Potnij masło nożem. Zagnieć ciasto palcami. Połóż przed sobą zagniecione ciasto. Rozwałkuj je na grubość ok. 1 cm. Wytnij kształt ciastek za pomocą foremki. Wyłóż je na blachę. Piecz ciastka przez 20 minut. Wyjmij blachę z piekarnika. Połóż ją na desce.

Zauważamy, że stosunkowo bardziej złożona struktura zdania: Użyj noża, aby pociąć masło została zredukowana do: potnij mało nożem. Rady wyrażone w tekście wyjściowym za pomocą zdań: Być może będzie trzeba podsypać trochę mąki na stolnicę, aby zapobiec przywieraniu ciasta oraz upewnij się, że ich brzegi nie stykają się prezentują wyższy stopień złożoności niż wersja zamieszczona powyżej. Są one bardziej skomplikowane pod względem gramatycznym oraz prezentują sposób łączenia dwóch typów poleceń. W początkowym etapie tworzenia tekstów uczniowie mogą być zachęcani do pisania paralelnych form, np. Upewnij się, że ich brzegi nie stykają się oraz Upewnij się, że ciasto nie klei się do rąk.

Następnym elementem złożoności w tekście źródłowym jest zamieszczenie zdania okolicznikowego: (ugniataj ciasto palcami) aż mąka i cukier połączą się z masłem, a ciasto nie będzie się kleić do rąk oraz (połóż blachę na desce), tak aby rozgrzana blacha nie spaliła powierzchni. Takie formy prezentują ten typ rad, który został przedstawiony w poprzednim akapicie.

Mogą one być wyrażone również w następującej formie: upewnij się, że mąka i cukier połączą się z masłem i upewnij się, że blacha nie spali powierzchni (na której zostanie położona). Jeśli takie elementy miałyby zostać dodane do tekstu wyprodukowanego przez uczniów, wyglądałby on następująco:

Tekst 1c

Wymieszaj składniki w misce. Potnij masło nożem. Zagnieć ciasto palcami. Upewnij się, że mąka i cukier wymieszają się z masłem oraz że ciasto nie klei się do rąk. Połóż przed sobą ciasto. Rozwałkuj je na grubość 1cm. Upewnij się, że ciasto nie klei się do rąk. Wytnij kształt ciastek przy pomocy foremki. Połóż je na blasze. Upewnij się, że brzegi ciastek nie stykają się. Piecz ciastka przez 20 minut. Wyjmij blachę z piekarnika. Połóż ja na desce. Upewnij się, że powierzchnia, na której leży blacha nie spali się.

W ten sam sposób zarówno teksty narracyjne, jak i opisy mogą odzwierciedlać podstawową wersję tekstu wyjściowego. Na przykład tekst narracyjny przekazuje sekwencję narracji z tekstu wyjściowego, a każda część zdania podaje tylko jedną informację.