Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

• Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española
http://www.fidescu.org/pgCurT.htm
Traducción profesional (Tłumaczenie profesjonalne).
Czas trwania: 3 moduły – każdy 3 miesiące.
Preparación para el examen de intérprete jurado (Kurs przygotowawczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego).
Czas trwania: 6 miesięcy.
Cursos de especialización (jurídico-económica, científico-técnica, literaria-periodística) (Kursy specjalistyczne w dziedzinach: prawo-ekonomia, moduł naukowo-techniczny, literatura-dziennikarstwo).
Czas trwania: każdy kurs specjalistyczny trwa 3 miesiące.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański, francuski - hiszpański, portugalski - hiszpański
• Universidad Nacional de Educación a Distancia
Especialista universitario en traducción inglés - español (Academic specialist in English -Spanish translation) (przejdź do índice alfabético de especialista universitario -> traducción inglés - español)
http://www.uned.es/
Czas trwania: 7 miesięcy.
• International Centre - Bilbao
Tłumaczenie
http://www.internationalcentre.net/
Do wyboru dwie opcje: Kurs ogólny oraz egzamin Instytutu Lingwistyki.
• Universidad Autónoma de Barcelona
Postgrado de traducción audiovisual virtual (Kurs podyplomowy w zakresie wirtualnej translacji audiowizualnej).
http://www.fti.uab.es/onptav/
Do wyboru 7 modułów. Aby uzyskać dyplom, należy ukończyć 4 moduły, w celu uzyskania stopnia magistra, należy ukończyć wszystkie moduły. Możliwość rozpoczęcia kursu w każdym czasie.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
• Escuela de letras Madrid
Taller de traducción literaria (Warsztaty z tłumaczenia tekstów literackich)
http://www.escueladeletras.com/
Dostępne 2 poziomy.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański, francuski - hiszpański.
• Escuela de escritura Madrid
Traducción teatral (Tłumaczenie sztuk teatralnych).
http://www.escueladeescritura.com/3_cursos_06.htm
Czas trwania: 12 tygodni.
Kombinacje językowe: hiszpański - angielski - hiszpański.

Wielka Brytania
• City University, London
Kursy przygotowawcze do uzyskania dyplomu Instytutu Lingwistyki w zakresie translacji
http://www.city.ac.uk/
Kombinacje językowe: francuski - angielski, niemiecki - angielski, włoski - angielski, hiszpański - angielski, portugalski - angielski, holenderski - angielski, arabski - angielski, polski - angielski, rosyjski - angielski, turecki - angielski, czeski - angielski
angielski - francuski, angielski - niemiecki, angielski - włoski, angielski - hiszpański, angielski - portugalski, angielski - holenderski, angielski - rosyjski
Certyfikat studiów podyplomowych w zakresie translacji
http://www.city.ac.uk/
Czas trwania: 2 lata.
Kombinacje językowe: hiszpański - angielski.
• University of Birmingham
Zaoczne otwarte studia magisterskie w dziedzinie translacji
http://www.cels.bham.ac.uk/prospectus/ODL/odltransinfo.htm
Czas trwania: minimum 30 miesięcy, maksimum 5 lat zaocznie.
• University of the West of England
Dyplom studiów podyplomowych w zakresie translacji / Stopień magistra w zakresie translacji.
http://info.uwe.ac.uk/courses/viewCourse.asp?URN=11474&stream
Kombinacje językowe: hiszpański - angielski, francuski - angielski, niemiecki - angielski.
Wymagania wstępne: kwalifikacje zawodowe lub stopień naukowy.
• Cardiff University
Zaoczny kurs tłumaczenia wysokiej jakości z języka francuskiego na język angielski
http://www.cardiff.ac.uk/learn/translate/index.php
Czas trwania: 9 miesięcy.
Wymagania wstępne: test wstępny.
Kurs składa się z 2 modułów, które można realizować razem lub oddzielnie.
Zaoczny kurs tłumaczenia wysokiej jakości z języka hiszpańskiego na język angielski
http://www.cardiff.ac.uk/learn/languages/spanish/online/index.php
Czas trwania: 1 rok.
Kurs składa się z 2 modułów, które można realizować razem lub oddzielnie.