Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

• Teleservicios Editoriales S.L.
Traducción de audiovisuales - Técnicas y herramientas para el subtitulado (translacja audiowizualna – techniki i narzędzia używane w tłumaczeniu list dialogowych).
http://www.tsedi.com/traducciondeaudiovisuales.htm
Czas trwania: 8 tygodni, nowy kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Traducción de libros técnicos (Tłumaczenie tekstów technicznych).
http://www.tsedi.com/traducciondelibro.htm
Czas trwania: 100 godzin.
Kurs rozpoczyna się w momencie znalezienia co najmniej 10 chętnych.
• International House Barcelona
Kurs doskonalący dla tłumaczy
http://www.ihes.com/bcn/translation/introdistance.html
Czas trwania: 8 modułów – po 2 tygodnie przypada na każdy moduł.
Kombinacje językowe: hiszpański - angielski.
Kurs przygotowawczy do uzyskania dyplomu Instytutu Lingwistyki
http://www.ihes.com/bcn/translation/ioldistance.html
Kombinacje językowe: hiszpański - angielski.
Kurs dla tłumaczy tłumaczących na język angielski, dla których angielski nie jest językiem ojczystym
http://www.ihes.com/bcn/translation/reverse.html
Czas trwania: 6 miesięcy.
Kombinacje językowe: hiszpański - angielski.
Curso de traducción general (Kurs tłumaczenia tekstów ogólnych)
http://www.ihes.com/bcn/traduccion/cursogeneral.htm
Czas trwania: 4 części – każda część trwa 3 miesiące.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Curso de traducción comercial (Kurs tłumaczenia tekstów handlowych).
http://www.ihes.com/bcn/traduccion/traduccion_comercial.html
Czas trwania: 3 części - każda część trwa 3 miesiące.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Curso de traducción jurídica (Kurs tłumaczenia tekstów prawniczych).
http://www.ihes.com/bcn/traduccion/juridica.html
Czas trwania: 12 miesięcy.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Curso de traducción técnica (Kurs tłumaczenia tekstów technicznych).
http://www.ihes.com/bcn/traduccion/cursotecnica.html
Czas trwania: 3 miesiące.
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Prácticums (Tłumaczenie praktyczne).
http://www.ihes.com/bcn/traduccion/practicums.htm
Czas trwania: 2 miesiące na moduł (dostępnych jest 7 modułów plus 1 moduł do wyboru).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Cours de traduction général (Kurs tłumaczenia tekstów ogólnych)
http://www.ihes.com/bcn/traduccion/frances.html
Czas trwania: 4 części – każda trwa 2 miesiące.
Kombinacje językowe: hiszpański - francuski.

• Universitat Pompeu Fabra
http://www.iula.upf.es/iulonluk.htm
Wprowadzenie do translatoryki: kurs podyplomowy prowadzony w trybie internetowym.
Czas trwania: 6 tygodni.
Dyplom podyplomowych studiów prowadzonych w trybie internetowym w zakresie terminologii.
Czas trwania: 6 tygodni.
Stopień magistra studiów prowadzonych w trybie internetowym w zakresie terminologii.
Czas trwania: 18-24 miesiące.
Warsztaty w zakresie terminologii prowadzone w trybie internetowym.
Czas trwania: 6 sesji – każda trwa 3 tygodnie.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim.