Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Hiszpania
• Estudio Sampere, Madrid
http://www.traductores.sampere.es/
Iniciación a la traducción bilingüe (Wprowadzenie do tłumaczenia dwujęzycznego).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Diploma de traducción bilingüe (Dyplom w dziedzinie tłumaczenia dwujęzycznego).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański, francuski - hiszpański, niemiecki - hiszpański, włoski - hiszpański.
Traducción bilingüe - nivel profesional (Tłumaczenie dwujęzyczne na poziomie profesjonalnym).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Master en traducción bilingüe (Stopień magistra w zakresie tłumaczenia dwujęzycznego).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Diploma en traducción jurídica (Dyplom w zakresie tłumaczenia tekstów prawniczych).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański, francuski - hiszpański, niemiecki - hiszpański, włoski - hiszpański.
Traducción jurídica - nivel profesional (Tłumaczenie tekstów prawniczych – poziom profesjonalny).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Master en traducción jurídica (Stopień magistra w zakresie tłumaczenia tekstów prawniczych).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Seminario traductor free-lance (Seminarium dla tłumaczy pracujących na zlecenie).
Traducción especializada (Tłumaczenie tekstów specjalistycznych).
- Telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones (Technologie telekomunikacyjne, informacyjne i komunikacyjne).
- Unión Europea (Unia Europejska).
- Economía y gestión de empresas (Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem).
Kombinacje językowe: angielski - hiszpański.
Como profesionalizar la traducción (Jak uczynić tłumaczenie profesjonalnym).
• SIC, Barcelona
http://www.torsimany.com/docsesp/s_index.htm
Técnicas de traducción asistida - Trados (Techniki tłumaczeniowe wspomagane kumputerowo - Trados).
Terminología - obtención y gestión (Terminologia - przyswajanie i zarządzanie).
Traducción y correción de páginas y sitios web (Tłumaczenie i korekta stron internetowych).
Fiscalidad para traductores, correctores y autores (Podatki dotyczące tłumaczy, korektorów i autorów).
Buscar recursos lingüísticos en Internet (Wyszukiwanie informacji dotyczących lingwistyki w Internecie).
Utilidades avanzadas de Internet: transferencia de archivos (Zaawansowane narzędzia internetowe: transfer plików).
• Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Certyfikat podyplomowych studiów prowadzonych w trybie internetowym w zakresie tłumaczenia tekstów technicznych oraz obsługi elektronicznych narzędzi translacyjnych
http://isg.urv.es/publicity/masters/courses/etools.html
Czas trwania: 10 tygodni.
Certyfikat podyplomowych studiów prowadzonych w trybie internetowym w zakresie edycji i korekty tekstów technicznych w języku angielskim
http://isg.urv.es/publicity/masters/courses/editing.html
Czas trwania: 8 tygodni.
• Universidad de Granada
Programa interuniversitario de doctorado en traducción, sociedad y comunicación (Stopień doktora Inter-university w zakresie translacji, nauk społecznych i komunikacji)
http://www.ugr.es/
Uczestnicy mogą brać udział w kursie w pełni lub częściowo, w trybie internetowym.