Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Grecja
• Hellenic American Union
Program prowadzony w trybie nauczania na odległość
http://www.hau.gr/hau/en/edu_trans_distance.html
W zakres kursu wchodzi dwuletni program tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistyczny oraz kurs przygotowawczy do uzyskania dyplomu w dziedzinie translacji.
Oferowane są różne poziomy zaawansowania.
Kombinacje językowe: angielski - grecki.
• Centre for English Language & Training
Dyplom w dziedzinie translacji
http://www.celt.edu.gr/diploma_in_translation_eng.htm
Czas trwania: 1-2 lata
Kombinacje językowe: angielski - grecki, grecki - angielski
Kurs akredytowany przez Instytut Lingwistyki.

Irlandia
• Words Language Services
http://www.wls.ie/tranbroc.htm
Certyfikat tłumacza
Dyplom Instytutu Lingwistyki (IOL) w zakresie translacji
Kombinacje językowe: francuski - angielski, niemiecki - angielski, włoski - angielski, hiszpański - angielski, portugalski - angielski
angielski - francuski, angielski - niemiecki, angielski - włoski, angielski - hiszpański.
Przygotowywane są również inne kombinacje językowe.
• Dublin Institute of Technology
Program translacji prowadzony w trybie internetowym
http://www.dit.ie/
Czas trwania: 1 rok.
Kombinacje językowe: francuski - angielski, niemiecki – angielski, włoski – angielski, hiszpański - angielski.
Wymagania wstępne: stopień uniwersytecki z języka obcego lub równorzędny.
Włochy
• Università degli Studi di Genova
Master a distanza in traduzione specializzata in campo giuridico (Stopień magistra po studiach zaocznych w zakresie tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych).
http://www.perform.unige.it/aree/traduzionegiuridica-scheda.html
Czas trwania: 25 tygodni.
Kombinacje językowe: francuski - włoski, niemiecki - włoski, angielski - włoski, hiszpański - włoski (the program can be followed in one or two language combinations, moduł hiszpański – włoski może być jedynie wybrany jako druga kombinacja językowa).
Master a distanza in traduzione specializzata in campo economico, della banca e della finanza (Stopień magistra po studiach zaocznych w zakresie tłumaczenia specjalistycznych tekstów ekonomicznych, tekstów z dziedziny bankowości oraz finansów).
http://www.perform.unige.it/aree/corsi/trad_spec.html
Czas trwania: 25 tygodni.
Kombinacje językowe: francuski – włoski z możliwością dodania modułów angielski – włoski lub niemiecki - włoski.
Università Ca Foscari Venezia
Corso di perfezionamento annuale a distanza in traduzione automatica e traduzione assistita all'elaboratore (Roczny kurs na poziomie zaawansowanym w trybie zaocznym w zakresie tłumaczenia maszynowego oraz tłumaczenia wspomaganego komputerowo).
http://157.138.41.87/TATAE/index.html
Czas trwania: 18 tygodni.

Holandia
• Subtitling Worldwide
Kurs tłumaczenia list dialogowych prowadzony w trybie internetowym
http://www.subtitlingworldwide.com/
Czas trwania: 3 miesiące
Kombinacje językowe: angielski - portugalski, angielski - holenderski, angielski – każdy język, każdy język – każdy język (w przypadku języków europejskich tłumaczenie wykonane przez uczestników kursu będzie oceniane pod względem językowym oraz dopasowania czasowego, w przypadku innych języków, oceniane będzie tylko dopasowanie czasowe tłumaczenia).
• LOI Hogeschool
HBO vertaler engels (Tłumacz języka angielskiego)
http://www4.loi.nl/
Czas trwania: 4 lata (jest możliwość ukończenia kursu we wcześniejszym terminie).
Kombinacje językowe: angielski - holenderski.
Kurs posiada akredytacje holenderskiej organizacji akredytacyjnej NVAO.