Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Możliwość rozpoczęcia kursu w każdym czasie.
• Université du Québec à Montréal - Télé -université
Programme court d'initiation à la traduction (Krótki program wprowadzający do translatoryki).
http://www.teluq.uquebec.ca/  
Kombinacje językowe: angielski - francuski, hiszpański - francuski.

Finlandia
• The English Centre Helsinki
Kurs tłumaczeniowy z języka fińskiego na język angielski prowadzony w trybie nauczania na odległość
http://www.englishcentre.fi/en/ecen99.htm
Oferowane poziomy: średni i zaawansowany.

Francja
• University of London Institute in Paris
Zajęcia wprowadzające w zakresie tłumaczenia tekstów z języka francuskiego na język angielski - Współczesny język i kultura Francji
http://www.ulip.lon.ac.uk/

Kombinacje językowe: francuski - angielski.
Certyfikat tłumacza
http://www.ulip.lon.ac.uk/
Kombinacje językowe: francuski - angielski.
Wymagania wstępne: test z języka francuskiego oraz test sprawdzający umiejętności tłumaczeniowe.
W zakres kursu wchodzi seria seminariów odbywających się kilka razy w roku w Paryżu.
Kurs języka angielskiego oraz kurs tłumaczeniowy prowadzony w trybie nauczania na odległość
http://www.ulip.lon.ac.uk/
Kombinacje językowe: francuski - angielski.
Oferowane kursy o różnych poziomach zaawansowania: od początkującego do nauczyciela języka angielskiego.
Wymagania wstępne: test z języka angielskiego.
W zakres kursu wchodzi seria seminariów odbywających się soboty w Paryżu.
• Université de Rennes 2
Diplôme d'université en terminologie (Dyplom uniwersytecki w dziedzinie terminologii)
http://www.uhb.fr/langues/cfttr/msie/du/du_term.html
Czas trwania: 1 rok.
Kombinacje językowe: angielski - francuski.
Wymagania wstępne: stopień licencjata lub doświadczenie zawodowe.
W zakres kursu wchodzi przynajmniej jedna sesja w Rennes łącznie z automatycznym zapisaniem na zajęcia z terminologii odbywające się w ramach uniwersytetu jesiennego.
Diplôme d'université de traducteur généraliste à orientations spécialisées (Dyplom uniwersytecki z dziedziny translacji ogólnej wzbogaconej o kursy specjalistyczne)
http://www.uhb.fr/langues/cfttr/msie/du/du_trad.html
Czas trwania: 1 rok.
Kombinacje językowe: angielski - francuski.
Wymagania wstępne: 2 lata studiów na uniwersytecie lub równorzędne, bądź doświadczenie zawodowe.
W zakres kursu wchodzi przynajmniej jedna sesja w Rennes łącznie z udziałem w zajęciach z translacji odbywających się podczas uniwersytetu letniego.
Zajęcia z tłumaczenia tekstów ogólnych, paratechnicznych, ekonomicznych i prawniczych.

Niemcy
• AKAD
Diplom-Wirtschaftsübersetzer FH (Dyplom tłumacza w zakresie ekonomii)
http://www.akad-fernstudium.de/fs/detail/288
Czas trwania: 4 lata, kurs przyśpieszony: 3 lata.
Kombinacje językowe: angielski - niemiecki, francuski - niemiecki, hiszpański - niemiecki.
Oferowane kursy zaoczne oraz prowadzone w trybie internetowym.
Możliwość rozpoczęcia w każdym czasie.
Staatlich geprüfter Übersetzer (Tłumacz z licencją państwową)
http://www.akad-fernstudium.de/fs/detail/254
Kombinacje językowe: angielski - niemiecki, francuski - niemiecki, hiszpański - niemiecki.
• Reinhold Skrabal
Vorbereitung auf die staatliche Übersetzerprüfung Italienisch (Staatl. Prüfungsamt) und den öffentlich-rechtlichen Abschluss „Geprüfte(r) Übersetzer/in (IHK)" im Selbststudium (Kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego z tłumaczenia języka włoskiego oraz do uzyskania stopnia licencjonowanego tłumacza)
http://www.reinoldskrabal.de/ (przewinąć w dół)
Kombinacje językowe: włoski - niemiecki
Fachzertifikat „Gerichts- und Behördenterminologie" (in deutscher Sprache) für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen aller Sprachrichtungen (Certyfikat z dziedziny niemieckiej terminologii prawniczej dla tłumaczy oraz tłumaczy konferencyjnych/kabinowych w zakresie wszystkich kombinacji językowych)
http://www.reinoldskrabal.de/ (przewinąć w dół)