Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Takie kursy rozbudzają umiejętności i zdolności rozwoju w wielu różnych dziedzinach, co może być dla studentów zaskakujące.

Podsumowaniem niech będą słowa Cordero (1984) i jego wyjaśnienie istoty kursów tłumaczeniowych:

Różnorodne ćwiczenia podejmowane podczas kursów tłumaczeniowych mają na celu rozwijanie praktycznych i popularnych umiejętności studenta języków obcych. Niemniej jednak, korzyści takich kursów nie ograniczają się wyłącznie do rozwijania zdolności translacyjnych. W procesie tłumaczenia student nabywa wiedzę i umiejętności w innych dziedzinach języka obcego, jak również: ćwiczy wymowę, buduje słownictwo w sposób aktywny i bierny, pogłębia rozumienie i doskonali umiejętność pisania. To wszystko rozszerza naukę komunikowania się, a to ponad wszystko stanowi najistotniejszy element edukacji. (p.355)

Jest to z pewnością przesłanie warte przetłumaczenia.


Załącznik: Dziesięć pojęć

Pojęcie 1: Studenci nie powinni spodziewać się, że staną się biegłymi tłumaczami jeszcze w trakcie studiów.

Pojęcie 2: Tłumacze pisemni i ustni powinni wykazać sprawność ciała i umysłu

Pojęcie 3: Znajomość drugiego języka jest niezbędna, ale nie wystarcza do przeprowadzania tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Pojęcie 4: Przeprowadzanie T/P jest częścią, a nie wynikiem procesu uczenia się języka.

Pojęcie 5: Ostatecznym celem dla studentów T/P powinno być zrozumienie tekstu przez odbiorców

Pojęcie 6: Nie wszystkie teksty do tłumaczenia i przekładu wzbudzą ciekawość u każdego studenta.

Pojęcie 7: Zawsze pamiętaj o celu tekstu do tłumaczenia i przekładu.

Pojęcie 8: Umiejętność tłumaczenia pisemnego i przekładu wykracza poza rozumienie jedynie znaczenia wyrazów.

Pojęcie 9: Gotowy tekst tłumaczenia, jak również gotowy przekład to nigdy nie koniec pracy.

Pojęcie 10: Nade wszystko, T/P wymaga dyscypliny.

 

Bibliografia

Balupuri, C. (1997). Linguistic and paralinguistic features of simultaneous interpretation. In C. Balupuri (Ed.), Translation as serious business (pp. 33-39). New Delhi: Bahri Publications.

Balupuri, C., & Munjal, G. (1997). Devaki to Yashoda: A translation talk. In C. Balupuri (Ed.), Translation as serious business (pp. 7-15). New Delhi: Bahri Publications.

Buck, G. (1992). Translation as a language testing procedure: Does it work? Language Testing, 9(2), 121-148.