Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Tłumaczenie sprawozdań finansowych brazylijskiego banku na język angielski

Co brazylijskie banki nazywają van Goghiem

Danilo Nogueira

tłum. Magdalena Szczurek

Źródło:

 

Zanim postaram się wytłumaczyć, co brazylijskie banki nazywają van Goghiem, pozwolę sobie wyjaśnić, jak przygotowują swoje sprawozdania finansowe i jak to wpływa na ich formę i treść, a także na holenderskich malarzy.

Brazylijskie banki są zorganizowane jako Sociedades Anônimas i muszą publikować sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami zawartymi w Lei das Sociedades por Ações a.k.a. Lei das S.A. (Business Corporation Act / Ustawa o przedsiębiorstwach, Law 6404/76 / Ustawa 6404/76, S.A. Law, or Companies' Act / Prawo spółek, Ustawa 6404/76 - żadne angielskie tłumaczenie nie jest w pełni satysfakcjonujące).

Co więcej, instytucje finansowe podlegają Comissão de Valores Mobiliários-CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission / Brazylijska komisja papierów wartościowych i giełd), a także Banco Central do Brasil-BACEN (Central Bank of Brazil / Narodowy Bank Brazylijski), każda z wyżej wymienionych instytucji dodała nowe wymagania do tych opublikowanych w Lei das S.A.  

Rachunkowość inflacyjna

Ustawa 6404/76 (numer oznacza, że była to 6404 ustawa uchwalona w 1976) stworzyła system indeksacji znany jako correção monetária (indexation/ indeksacja). Według tej ustawy wymagane jest przygotowanie nowej grupy aktywów ativo permanente. Ativo permanente oznacza „wszystkie aktywa podlegają indeksacji zgodnie z Ustawą 6404/76." Grupa ta, zawiera środki trwałe, inwestycje i koszty odroczone.

Nie istnieje dobre tłumaczenie dla Ativo Permanente. Możemy to oddać jako permanent assets (aktywa stałe), jednakże jest to kalka, która może prowadzić do nieporozumień. Ewentualnie możemy przetłumaczyć to jako środki trwałe, inwestycje i koszty odroczone, jednak to zbyt długi ekwiwalent.

Zwykle w zestawieniu bilansowym używam permanent assets (aktywa stałe), ponieważ miejsce jest na wagę złota, a układ strony jest dla księgowego bardzo ważny. W notatkach do sprawozdań finansowych często używam permanent assets (aktywa stałe) (fixed assets / środki trwałe, investments / inwestycje, deferred charges / koszty odroczone), gdy termin ten użyty jest po raz pierwszy, jest więcej miejsca i w związku z tym wyjaśnienia są potrzebne. Jeżeli termin pojawia się po raz drugi, permanent assets (aktywa stałe) będzie odpowiednim tłumaczeniem w większości przypadków.

Dużo później, CVM (Brazylijska komisja papierów wartościowych i giełd) wdrożyła correção monetária integral (full indexation / pełna indeksacja), system, według którego wszystkie aktywa podlegają indeksacji, nie tylko te uznawane za trwałe. Sprawia to, że istnienie grupy aktywów trwałych jest bezcelowe, banki powinny powrócić do powszechnie znanego grupowania pozycji.