Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

W angielskim o bezpośrednim działaniu informuje nie tylko czasownik, lecz także przymiotnik „teraz”, który we włoskim wyrażony jest wyłącznie przez czas. Tłumaczenie zwrotne to „Riduci velocita ora”. Jest poprawne pod względem semantycznym, lecz nie formalnym. Oficjalne odniesienie nie istnieje, podczas gdy dosłowne tak. Oczywiście jest to przykład, w którym tłumaczenie wymaga wiedzy kulturowej, to znaczy stylu życia i osobistego doświadczenia. Ta metoda pokazuje, że „obowiązkowa” translacja nie zgadza się bezpośrednio z wewnętrznym znaczeniem. Oprócz struktury translacji, studenci zmuszeni są zwracać uwagę na inne elementy należące wyłącznie do drugiego języka.

Podsumowanie

Nauka przekładu na poziomie niezawodowym różni się od szkolenia profesjonalnych tłumaczy. Jednak przekład może być użytecznym narzędziem oraz efektywną metodą nauki języka.


Bibliografia

CATFORD J. C., A Linguistic Theory of Translation, Oxford: OUP, 1965.
FAWCETT P., Translation and Linguistics: Linguistic Theories Explained, Manchester: St. Jerome, 1997.
LEFEVERE A., Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame, London/New York: Routledge, 1992.
NIDA, E., "Science of Translation", Language 43.3: 483-98.