Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Ativo fixo i ativo permanente

Potem, oczywiście, mamy szczęśliwe ativo permanente. Ma ono źródło w Ustawie o Przedsiębiorstwach z roku ’76 i nie jest tym samym co ativo fixo. Często miałem okazję zajmować się tym problemem, który w rzeczywistości jest jednym z moich ulubionych, ale nie mogę oprzeć się pokusie powrotu do niego raz jeszcze.

Ativo fixo odzwierciedla to, co było nazywane aktywa trwałe, a teraz odnosi się do maszyn i urządzeń, pomimo iż dziewięciu z dziesięciu certyfikowanych księgowych (CPAs) odniesie się do aktywów trwałych, kiedy wierzą, że nikt ich nie słucha. Maszyny i urządzenia dotyczą spółek produkcyjnych, jak wiadomo.

Przedsiębiorstwa usługowe pozbawione fabryk posiadają coś, co jest zazwyczaj określane jako budynki i wyposażenie. Ale ativo permanente zawiera zarówno imobilizado (aktywa trwałe), investimentos (inwestycje stałe) jak i ativo diferido (rozliczenia międzyokresowe czynne).

Zazwyczaj ryzykuję i tłumaczę ativo permanente jako środki „stałe” i modlę się, by ogólny układ bilansu pomógł obcojęzycznemu czytelnikowi zrozumieć, co to jest. W rzeczywistości w Ustawie 6404/76, permanente odzwierciedla aktywa podlegające correção monetária (indeksacji). Oczywiście to zbytnio nie pomaga.

Druga strona

Drugą stroną bilansu jest passivo, albo, bardziej formalnie, passivo e patrimônio líquido, ale to już omówiliśmy. W języku angielskim również występuje sporo wahania w wyborze pomiędzy pasywami oraz zobowiązaniami i kapitałem udziałowców, więc z tym nie ma problemu.
Passivos to również może być circulante lub a longo prazo, coś, co nikogo nie powinno zaskoczyć.

Ostatnią grupą kont jest, oczywiście, patrimônio líquido, do którego odnoszą się różne zwroty w języku angielskim, takie jak kapitał udziałowców, akcjonariuszy, partnerów, wspólników albo właścicieli. Właściciele, oczywiście, to termin najbardziej ogólny i dlatego rzadko używany.

Partnerzy są właścicielami spółki partnerskiej, wspólnicy to właściciele Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, udziałowcy lub akcjonariusze to właściciele korporacji handlowej. W amerykańskiej odmianie języka angielskiego słowa udziałowcy i akcjonariusze są synonimami.

Czy jeszcze znajdziecie dla mnie minutę?

Mam taką nadzieję, ponieważ chciałbym poruszyć kwestię strony konta księgowego „winien” i „ma”.

Strona „winien” (débito) to dodanie po stronie kont aktywów albo zmniejszenie po stronie kont pasywów. Strona „ma” to zmniejszenie po stronie kont aktywów albo zwiększenie po stronie kont aktywów. Ponieważ strona „winien” to zwiększenie po stronie kont aktywów, istnieje taki kolokwialny synonim jak obciążenie (carregar), spotykany od czasu do czasu.

Natomiast do strony „ma” często odnosi się zwrot uznanie (descarregar). Jednak nie należy używać tych kolokwializmów w tłumaczeniu. Ich zastosowanie w języku angielskim i portugalskim jest inne, a wasz klient może się roześmiać, gdy przetłumaczycie carregar na obciążenie, podczas gdy bardziej formalne debitar byłoby odpowiednie w portugalskim.