Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Patrimônio líquido stanowi inny problem. Líquido (netto) w przeciwieństwie do czego? Do bruto, total (brutto, razem), oczywiście. Teraz, patrimônio nie można przetłumaczyć jako zobowiązania, więc co znaczy patrimônio bruto? W praktyce zwrot ten nigdy nie jest używany, choć pojęcie jest jasne: Patrimônio bruto (lub total) to aktywa. Tak więc równanie mogłoby brzmieć następująco, choć w praktyce nie brzmi:
  • patrimônio bruto - exigibilidades = patrimônio líquido.

Dlatego konta bilansowe to w Brazylii contas patrimoniais.

Zrealizować i upłynnić

Konta aktywów są sklasyfikowane według ich płynności. Zacznijmy od gotówki (caixa),

która stanowi pieniądze w kasie oraz, dla celów praktycznych, różnego rodzaju pozycji znanych jako środki pieniężne, lub aktywa pieniężne (equivalentes a caixa), które mogą być przekształcone w gotówkę w krótkim okresie czasu. Fachowy termin na „ przekształcić w gotówkę" to upłynnić / zrealizować (liquidar, realizar). Upłynnić / zrealizować (liquidar, realizar) znaczy przekształcić w gotówkę. Mówimy więc o płynności (liquidez).

Nieruchomość ma bardzo niską płynność, oznacza to, że zazwyczaj nie można sprzedać budynku i dostać pieniądzy w ciągu jednej nocy. Brazylijskie sklepy często prowadzą liquidações , czyli wyprzedaże po cenie niższej niż zazwyczaj w celu upłynnienia nadmiaru zapasów w krótkim okresie, lub jak nazywa się to w Stanach Zjednoczonych: czystą wyprzedaż.

To, co zostało całkowicie upłynnione to żywa gotówka. Wcześniej, w starszych bilansach nazwana była disponivel („dostępna" [gotówka]"). Słowo Disponibilidades (w brazylijskim żargonie występuje zamiłowanie do abstrakcji) użyte jest w obecnej Ustawie (artykuł 179), chociaż jako część ativo circulante (aktywów obrotowych).

Co znaczy circulante i realizável ?

Na szczęście, circulante i obrotowe znaczy „do zrealizowania lub płatności w ciągu roku”. Według wcześniejszego Prawa spółek handlowych, curto prazo znaczyło „do zrealizowania lub płatności w ciągu roku”, i to był koszmar. Ale to było dawno temu.

Przeciwieństwem do disponível jest realizável, co znaczy pozycje, które mogą zostać zrealizowane. To przysparza kilka problemów tłumaczom. Możliwym tłumaczeniem dla realizável jest należności, i w większości przypadków będzie to zadowalające rozwiązanie. Valor demonstrado no realizável może być często tłumaczone zwyczajnie jako należność, i rzeczywiście je oznacza. Jednak realizável zawiera w zasadzie zapasy, a zapasy to nie należności. Więc w pewnych przypadkach słowo należność nie będzie właściwe.

Inne możliwości na realizável to termin aktywa niepieniężne, który jest zbyt obszerny, ponieważ zawierałby również aktywa trwałe. Proszę o odniesienie się do wstępu tego artykułu i zwrócenie uwagi na to, że powiedziałem, iż próbowałem wielu rozwiązań, ale nigdy nie stwierdziłem, że znalazłem idealne.

Przeciwieństwo pomiędzy disponível i realizável nadal jest istotne i zwroty te są często używane, choć już nie wykazywane w bilansach. Realizável a longo prazo to mniej więcej długoterminowe należności – bez zapasów, aby zepsuć nasze tłumaczenie.