Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Ponieważ tylko nieliczni złożyli oficjalną skargę, znamy niewiele szczegółów. Zapewne osoby te nie chciały ściągnąć na siebie uwagi szwedzkich władz podatkowych ze względu na niezadeklarowany dochód, inni prawdopodobnie przebywali na terenie kraju nielegalnie. Jednak ograniczona znajomość szwedzkiego miała tu decydujące znaczenie.

Początkujący spekulanci giełdowi byli rekrutowani poprzez ogłoszenia w Dagens Nyheter, najobszerniejszej gazecie codziennej w Szwecji. Po intensywnym kursie na temat krótkoterminowych zmian na rynku walutowym zostali wypuszczeni jako przynęta do swych rodzin, przyjaciół i innych potencjalnych klientów.

Jak podaje Financial Times, (6 grudnia 1996), firma nawet nie starała się zdobyć zaufania wśród chińskich klientów: „Chińskie znaki, ozdobione wypukłym, złotym wzorem oznaczające Fairbank na broszurach informacyjnych znaczą zhong yin, co można zrozumieć jako zhongguo yinhang lub Bank Chiński”.

Przyjmując, że czteroznakowe frazy w języku chińskim są często skracane poprzez użycie pierwszego i trzeciego znaku, Robert Fletcher z UK, MITI uważa, że: „zhong yin nie jest ani tłumaczeniem, ani transliteracją ‘Fairbank.’ Te dwa znaki, które jednocześnie mogą być zinterpretowane jako „Bank Chiński”, znaczą również „środkowy”, „srebrny” i sprawiają, że ich związek z Fairbank oraz jego działalnością wydaje się jeszcze bardziej subtelny.

Towarzystwo obrony języka francuskiego pozywa do sądu osoby łamiące zasady posługiwania się językiem

W styczniu 1997 roku Towarzystwo obrony języka francuskiego (Défense de la langue française) ogłosiło, że wniosło powództwo przeciw trzem osobom, działającym niezgodnie z prawem Loi Toubon, które wymaga, aby instrukcje, listy składników i inne szczegóły pojawiały się na wszystkich produktach sprzedawanych we Francji. Stowarzyszenie sektora prywatnego powstało, aby monitorować, czy prawo jest przestrzegane i stało się jednym z najgroźniejszych podmiotów wytaczających proces za jego naruszenie.

Georgia Tech Lorraine, prowadząca kursy angielskiego była pozwana, ponieważ nie zdołała przetłumaczyć anglojęzycznych stron na serwer internetowy we wschodniej Francji, podczas gdy sprzedawca Interdiscount został zaatakowany za sprzedaż gier wideo dla dzieci, do których instrukcje pojawiające się na ekranie („wrzuć monetę”/ „nowa gra”)  napisane były tylko w języku angielskim.

Sieć drogeryjna Body Shop została ukarana, ponieważ nie udało jej się dopilnować, aby kosmetyki do pielęgnacji skóry i ciała sprzedawane przez sklep Chambery zostały odpowiednio oznakowane. Działając wbrew zobowiązaniom, drogeria ta stała się pierwszą firmą ukaraną za naruszenie prawa Loi Toubon w styczniu 1996 roku (Gilotyna spada na Body Shop” (Guillotine falls on Body Shop ) Onionskin, kwiecień, 1996.)

Georgia Tech twierdziła, że strona internetowa firmy nie była komercyjna, a założona została wyłącznie w celach informacyjnych, aby studenci, od których wymagana jest znajomość angielskiego mogli skorzystać z kursów. Powoływano się na inne francuskie korporacje—w tym State-owned Bull—których strony we Francji są wyłącznie w języku angielskim.