Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Chris Durban: A ja chciałbym powrócić do zagadnienia stażu, który jest równie interesujący dla czynnych tłumaczy, studentów, jaki i wykładowców. Sam pracuję jako freelancer z innym tłumaczem. Nasza działalność jest tak niewielka, że nie bylibyśmy w stanie przyjąć stażysty na pełny etat, ale za pośrednictwem jednego z paryskich uniwersytetów mieliśmy wspólnego praktykanta z innym usługodawcą. Do tej pory mieliśmy trzech stażystów i ich umiejętności obsługi komputera były podstawową sprawą. Nie uważam, że ich wykorzystaliśmy - upewniliśmy się, że wykonali jakieś tłumaczenia lub prace pisemne, ale szczerze mówiąc, ich umiejętności nie były wystarczające, aby sprostać zadaniu. To nic zaskakującego. Zgadzam się z Brianem, że nie można przesadzać z tym, co szkolenie tłumaczeniowe może rzeczywiście dać, i z własnego doświadczenia wiem, że absolwent potrzebuje dwóch lat, aby stanąć na nogi. Nasi stażyści mieli do tej pory świetną okazję znalezienia się w miejscu pracy z dwoma tłumaczami, stale zadającymi pytania, dyskutującymi na temat języka i oczekiwano od nich, że wezmą w tym udział. Z naszego punktu widzenia to stażyści ze znajomością terminologii i obsługi komputera mogli zaoferować nam coś w zamian. W przeciwnym razie żerowaliby na naszych zasobach.

Ale może teraz przejdziemy do pytań od publiczności.

[1] "Cette attribution a pris effet le xxx, au prix de xxx dollar par stock-option. Ces stock-options seront déblocables par tiers répartis sur les trois ans à venir, le premier tiers devenant disponible à la date du XX. Le fait d'atteindre l'objectif fixé permettra d'avancer la date de disponibilité. Si la génération de trésorerie n'est pas suffisante en revanche l'ensemble des stock-options ne pourra être débloqué qu'après une période d'indisponibilité de 5 ans."

[2] "Cette attribution a pris effet le xxx, au prix de xxx dollar par stock-option. Ces stock-options seront déblocables DEVIENDRONT DISPONIBLES par tiers successifs répartis sur les trois ans à venir, le premier tiers devenant disponible à la date A PARTIR du XX. Le fait d'atteindre L'ATTEINTE DE l'objectif fixé permettra d'avancer la date de disponibilité. [...si la génération de trésorerie [IL FAUT VRAIMENT CHANGER CELA — C'EST A LA FOIS INELEGANT ET INADAPTE AU VOCABULAIRE D'ENTREPRISE] n'est pas suffisante en revanche] l'ensemble des stock-options ne pourra être débloqué qu'après une période d'indisponibilité DEVIENDRA DISPONIBLE QUE 5 ans APRES LEUR ATTRIBUTION."