Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Poniżej znajdują się zasady dotyczące stosowania dictocomp podczas zajęć.

  1. Przeczytaj tekst kilkakrotnie. Studenci słuchają, ale nie notują.
  2. Następnie poproś studentów o zapisanie w porządku logicznym wszystkiego, co zapamiętali, w formie możliwie jak najbliższej oryginałowi. W celu dokonania poprawy prac, przedstaw studentom 5, 10 lub 15 głównych zagadnień, w porządku zgodnym z tekstem wyjściowym.

Do praktycznych właściwości takiego testu należy wprowadzenie studentom translacji pojęcia jednostki tłumaczeniowej, co umożliwia im łatwiejsze przejście do tłumaczenia konsekutywnego. Ten typ testu jest szczególnie odpowiedni dla nauczycieli tłumaczeń konsekutywnych.

Przykładowy tekst stosowany w dictocomp i jego poprawa.


Directions to students. Listen to this text and write down the three main ideas in the order in which they are presented in the text.
If academic learning is not just about acquiring knowledge, is it really different from the acquisition of everyday knowledge? We learn a great deal about the world very successfully outside academic institutions, with no help from any didactic process. The tradition of pedagogy that stretches back to Dewey's rejection of the classical tradition of passing on knowledge in the form of unchangeable ideas, has always argued for the active engagement of the learner in the formation of their ideas. More recent exponents of the latter tradition are Vygotsky, Piaget, Bruner, all of who argue for the active engagement of the learner rather than the passive reception of given knowledge. These psychologists have had an effect in schools, especially at primary level, but in universities, with their continued reliance on lectures and textbooks, the classical tradition of 'imparting knowledge' still flourishes.

Źródło: Laurillard, Diana. Rethinking university teaching. 1993. Routledge.

Dewey rejected the classical tradition of passing on knowledge in the form of unchangeable ideas.
He and others such as Vygotsky, Piaget, etc. argue in favor of active engagement of the learner rather than passive reception.
Schools have adopted the thinking of these psychologists, but the classical tradition of imparting knowledge still flourishes in universities.

Test subiektywny / Ocena wypracowania

Zadania wymagające bardziej rozbudowanych wypowiedzi nie są często stosowane przy sprawdzaniu umiejętności z zakresu translacji. Studenci takich dziedzin nie piszą o translacji, chyba że ich zadaniem jest przygotowanie komentarza odnośnie do konkretnej teorii lub tłumaczenia. Zanim poprosisz studentów o napisanie krytycznej analizy tekstu, przedstaw schemat, na którym mogliby się wzorować.

Podstawowy schemat analizy krytycznej znajduje się poniżej:

Paragraf pierwszy: Wstęp (tytuł, autor, gdzie i kiedy opublikowano tekst, kto jest adresatem)
Paragraf drugi: Argumenty, z którymi się zgadzasz i konkretne uzasadnienia, dlaczego.
Paragraf trzeci: Argumenty, z którymi się nie zgadzasz i dlaczego.
Paragraf czwarty: Podsumowanie (komentarze, sugestie).

Niektórzy wykładowcy wprowadzają kilka zadań opisowych w ramach zajęć z Terminologii Prawniczej. Przykładowym pytaniem może być:
Wskaż różnicę pomiędzy ‘prawem podatkowym’ i ‘prawem nieruchomości’. Podaj dwa przykłady, które mogą być mylące dla laika.