Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

4. Zamieść tylko jedną poprawną odpowiedź

Źle: Jezioro Michigan znajduje się w:

a. Kanadzie
b. Stanach Zjednoczonych
c. w stanie Indiana
d. w stanie Ohio

Dobrze: Jezioro Michigan graniczy z:

a. Ontario i Michigan
b. Indiana i Michigan
c. Ohio i Michigan
d. Quebekiem i Michigan

Dyktando i Dictocomp


Dyktando jest bardzo przydatne na zajęciach z translacji. Dzięki niemu możemy przetestować umiejętności receptywne uczniów: słuchanie, rozpoznawanie i zdolność zastosowania terminologii. Dyktando nie jest jedynie metodą na sprawdzenie pisowni. Po przygotowaniu tekstów do tłumaczenia lub po zapoznaniu się z źródłami o podobnej tematyce, studenci mogą wiele nauczyć się z dyktanda bazującego na jednym lub kilku tekstach. Zaletą dyktanda, oprócz czytania, jest ćwiczenie wyrażania słowami tego, co zostało przez uczniów przeczytane biernie. Dyktando jest bardzo przydatne dla osób rozwijających umiejętności translacyjne, ponieważ wykładowca może zmieniać prędkość czytania lub poprosić innych wykładowców o przeczytanie dyktanda, wszystko po to, aby studenci przyzwyczajali się do różnych akcentów. Poniżej znajduje się kilka zasad metodycznych, dotyczących przeprowadzania dyktanda. Nie powinno ono trwać dłużej niż 6 minut, gdyż po upływie tego czasu zakres uwagi i koncentracji studentów znacznie spada.

  1. Poproś studentów, by za pierwszym razem wysłuchali całego tekstu, nie notując
  2. Przeczytaj powtórnie tekst, starając się nie oddzielać od siebie logicznych części. Zacznij powoli, aby uczniowie mogli przyzwyczaić się do rytmu czytania.
  3. Rób przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami, aby dać uczniom czas na pisanie.
  4. Na koniec dyktanda przeczytaj tekst ponownie tak, aby studenci mogli poprawić ewentualne błędy.


By uczynić ćwiczenie bardziej kreatywnym, możesz poprosić studentów, by małą część tekstu przetłumaczyli i podyktowali w języku docelowym. Jeśli uczniowie mają problemy z konkretną dziedziną, taką jak np. dane liczbowe, wybierz lub stwórz swój tekst, który kładzie nacisk na tę kwestię.

Ocenianie dyktanda jest bardzo jasne. Przedstaw studentom kryteria oceniania przed ćwiczeniem. Na przykład, wstawienie złych pojęć lub niepoprawne uzgodnienie czasownika jest poważniejszym błędem niż błąd w pisowni. Poczynając od 10 lub 20 punktów, w przypadku, gdy tekst jest dłuższy, odejmuj po jednym za każdy błąd.

Nauczyciele języków obcych stosują dictocomp, by sprawdzić poziom umiejętności studentów w zakresie rozumienia i zapamiętywania głównych zagadnień tekstu w porządku chronologicznym lub logicznym. Przykładem oceny formatywnej jest fakt, że wykładowca może sprawdzić, ile studenci zrozumieli z tekstu wyjściowego, analizując poziom poprawności, z jaką byli w stanie go odtworzyć w porządku logicznym. Wykładowcy tłumaczeń pisemnych i ustnych mogą stosować dictocomp zarówno w języku obcym, jak i rodzimym studenta. Po tym jak przygotował dokumentację dotyczącą tekstu, ale nie wykonał jeszcze tłumaczenia.