Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

  1. Poproś studentów o przejrzenie testu. Daj im chwilę na zadanie pytań i wyjaśnienie wątpliwości. Później nie będą już mogli tego zrobić. Daj im jasno do zrozumienia, że podczas nadzorowania egzaminu nie będą mogli zadawać pytań.
  2. Wyraźnie określ zasady dotyczące oszukiwania. Przedstaw je przed rozpoczęciem testu i bądź konsekwentny(a). Większość wykładowców stosuje następujące zasady: (a) Oszukiwanie nie jest tolerowane. (b) Jeśli podejrzewa się, że student oszukuje, jest on proszony o oddanie testu i opuszczenie klasy. (c) Jeśli chcesz uniknąć oszukiwania, nigdy nie używaj tego samego testu dwa razy. W ten sposób stwarzasz problemy, gdyż niektórzy studenci kolekcjonują testy z poprzednich lat.
  3. Choć nadzorowanie egzaminu należy prawdopodobnie do najmniej przyjemnych zajęć na uniwersytecie, nie czytaj gazety i nie rozmawiaj z innymi nadzorującymi. Pokaż powagę sytuacji, przechadzając się po sali egzaminacyjnej. Wówczas i studenci podejdą odpowiednio do sprawy.
  4. Jeśli to możliwe, w ciągu 48 godzin popraw egzaminy, wystaw oceny i wywieś wyniki na drzwiach swojego gabinetu. Pozwól, by studenci mogli obejrzeć swoje prace podczas określonych godzin urzędowania. Upewnij się, czy punkty zostały dobrze policzone i czy nie wkradły się żadne pomyłki – przecież błędy się zdarzają. Zachęć studentów, by ponownie sprawdzili liczbę punktów, rozdając poprawione testy.

Łatwo jest rozdać tekst i poprosić o jego przetłumaczenie. Metoda ta jest adekwatna, jeśli naszym celem jest sprawdzenie ogólnych umiejętności studenta. Jednak wykładowca może chcieć skoncentrować się na konkretnej umiejętności podczas testu.

Przygotowując test, najtrudniej jest zdecydować, ile materiału można przetestować w ciągu określonego czasu. Na przykład wielu wykładowców ma tendencję do tworzenia testów, które są za długie jak na dwugodzinny limit czasowy. Możesz uporać się z tym problemem, obserwując swoich uczniów podczas pracy. Gdy zadajesz im różne ćwiczenia, postaraj się ustalić, ile czasu potrzebują na dokończenie pracy.

Przykłady testów i quizów tłumaczeniowych

Dopasowywanie na czas

Chociaż nie wymaga się od studentów, by uczyli się na pamięć terminologii, możesz ich poinformować, że powinni posiadać podstawową znajomość słownictwa w zakresie danego tematu. Jednym ze sposobów sprawdzenia podstawowej wiedzy z konkretnej dziedziny jest ćwiczenie, w którym przedstawiamy uczniom zbiór słownictwa w kontekście i nieuporządkowane odpowiedniki. Zadaniem studentów jest dopasowanie słownictwa w czasie 4 minut (zależy od ilości słownictwa).

Przykład:

Polecenie: Połącz słowa z Kolumny A z ich odpowiednikami francuskimi z Kolumny B. Odpowiedzi wpisz w puste pole w Kolumnie B.

Column A Column B
Cosmetics
1. External use only a. la peau grasse
2. Sun block b. le teint
3. All skin types c. l'usage externe
4. Complexion d. écran solaire
5. Oily skin e. toutes types de peaux