Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Wzajemna ocena jest bardzo skutecznym narzędziem w nauczaniu. Poniżej znajduje się kilka rad dotyczących wzajemnego oceniania uczniów.

 1. Pozwól, by grupa pracowała ze studentem, z którym czują się swobodnie i pewnie.
 2. Gdy przeanalizują kilkakrotnie pracę jednego z partnerów, powinni dokonać zmiany, by nie przyzwyczaić się do błędów popełnianych przez partnera.
 3. Studenci powinni ukończyć tłumaczenie, które analizują.
 4. Sprecyzowanie limitu czasowego i symboli używanych podczas korekty jest ważne, by studenci byli konsekwentni.
 5. Aby nie wprowadzać zamieszania, poproś studentów, by poprawiając pracę, używali długopisu o innym kolorze niż ten, którego używa nauczyciel.
 6. Daj im czas na objaśnienie, tak ustne jak i pisemne, ich opinii dotyczącej pracy.

Sprawdzanie i ocenianie wiedzy w atmosferze uniwersyteckiej

Niektórzy wykładowcy sądzą, że ich główną rolą jest badanie postępów uczniów. Wydają się stwarzać więcej możliwości sprawdzania wiedzy niż samego jej przekazywania. Pamiętaj, że sprawdzenie wiedzy studentów daje obraz tego, jak uczysz. Test może ocenić skuteczność twojego nauczania. Nie należy uczyć jedynie pod kątem testu, ale tak, by uczniowie umieli zastosować wiedzę w każdej sytuacji, bez względu na to, czy jest to test, czy praca podczas zajęć.

Jeśli pracujesz z grupą wykładowców w ramach danego bloku przedmiotowego (ang. multi-section course) – co obecnie zdarza się coraz częściej na uniwersytetach – i poproszono was o przygotowanie wspólnego egzaminu dla wszystkich waszych studentów, musisz pamiętać o poniższych zasadach:

Podaj zagadnienia, z których twoja grupa nie pisała testów; nie jest to sprawiedliwa ocena twoich studentów w stosunku do innych.
Wcześniej skonsultuj się z innymi wykładowcami na temat materiału, który będzie obejmował egzamin.

 • Ustal wspólną skalę ocen i rodzaj egzaminu.
 • Wymieńcie się pracami, by upewnić się co do konsekwencji w ocenianiu. Na przykład poproś, by wszyscy wykładowcy wybrali trzy prace do dyskusji: z najlepszą, średnią i najgorszą oceną. Wymieńcie się pracami, prowadząc obiektywną dyskusję.
 • Dążąc do prawdziwie obiektywnych ocen, możecie nawet wymienić się zestawami prac całych grup.

Przeprowadzanie egzaminu

Może się zdarzyć, że egzamin przygotowano bardzo rzetelnie, ale sposób jego przeprowadzenia nie był w pełni satysfakcjonujący. Kilka poniższych rad pozwoli ci uniknąć kłopotów, a także utrzymać spokój i skupienie studentów.

 1. W dniu testu przyjdź wcześniej do klasy. Upewnij się, czy ławki są odpowiednio rozstawione, tzn., że między piszącymi będzie odpowiednia odległość.
 2. Upewnij się, czy strona początkowa i znajdujące się na niej instrukcje są zrozumiałe. Czy pozwalasz na używanie brudnopisów? Czy studenci mogą korzystać ze słowników? Ile czasu wyznaczono na rozwiązanie testu?
 3. Rozdaj test w sposób profesjonalny. Jeśli klasa jest duża, a rzędy są długie, rozdaj testy osobom w pierwszych ławkach i poproś o przekazanie ich kolejno do tyłu. Możesz też podać połowę, a resztę rozdać od połowy do końca sali.