Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Tabela analityczna

Heaton (1990) zaproponował stosowanie tabeli analitycznej na zajęciach językowych. Jednak może ona zostać łatwo zastosowana na zajęciach z translacji. Pozwala ona wykładowcy na wyznaczenie jasnych kryteriów poprawy opartych na prostych zasadach arytmetyki.

Poprawa

Kryteria

5 4 3 2 1
Biegłość/Płynność w mówieniu          
Gramatyka          
Terminologia/Zasób słownictwa          
Ogólna zawartość          
Fachowość          

W tym przypadku tłumaczenie zostałoby ocenione powyżej 23 punktów, ponieważ wykładowca położył mniejszy nacisk na fachowość niż na inne kategorie. Studenci, którzy otrzymują ocenę w postaci tabeli, mogą wywnioskować, co jest ich słabą lub mocną stroną. Niektórzy wykładowcy dołączają także dokładny opis kryteriów oceny w tabeli. Na przykład student, który otrzymuje 5 w kategorii „Biegłość”, wie, że wykładowca uważa poziom stylistyczny jego pracy za bliski oryginalnemu językowi, a strukturę zdań za zróżnicowaną. Dzięki temu, że dodamy do oceny komentarz podobny do tego, który znajduje się poniżej, student będzie w stanie poprawić tłumaczenie, skupiając się na konkretnych kwestiach. Komentarze opisowe są podobne do wiadomości, których używamy, wyrażając własne poglądy i odczucia (ang. ‘I’ message), a także sugerowanych przez specjalistów w dziedzinie komunikacji i edukacji (Cangelosi, 2000).

  1. ¾ przypadków, w których używasz przyimków jest nieprawidłowa; powtórz ten temat, zanim powrócisz do pisania.
  2. Za bardzo odbiegasz od oryginału, tłumacząc ten fachowy tekst.
  3. Zanim rozpoczniesz tłumaczenie, zastanów się, kto jest adresatem tekstu.
  4. Ocena tego tekstu jest niemożliwa, gdyż znajduje się w nim zbyt dużo podstawowych błędów gramatycznych. Zacznij od początku.
  5. Mam wrażenie, że naprawdę dobrze odczytałeś intencje autora.

Samoocena

Studenci translacji to dorośli ludzie, którzy wybrali karierę w dziedzinie usług językowych. Większość z nich zdaje sobie sprawę, że konkurencja jest silna, a sukces osiągają osoby wyróżniające się. Jednym ze sposobów nauczenia studentów obiektywnego postrzegania swojej pracy jest poproszenie ich, by sami dokonali analizy swoich postępów. Poniżej znajduje się przykładowy formularz samooceny przygotowany dla studentów translacji, który można rozdać już na początku semestru lub kursu.