Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Mechanizmy ICMS

Prawdopodobnie powinniśmy zacząć od sistemática de apuração (mechanizmów). Ale tego nie zrobimy. Zaczniemy od przedstawienia kilku podstawowych informacji. Oto one:

ICMS jest podatkiem stanowym i stąd regulamento, określany jako RICMS (ICMS Regulations) jest inny w każdym stanie. Jednak przepisy stanowe muszą być zgodne z Código Tributário Nacional (Brazylijskim Kodem Podatkowym), skrót od  CTN i CTN, który to podlega ograniczeniom określonym w Constituição (Konstytucji). Zatem podstawy rozliczeń są takie same w całym kraju.

Firmy podlegające ICMS muszą ter inscrição estadual (być zrejestrowane do ICMS i jako krajowi podatnicy). Inscrição estadual (krajowy numer rejestracyjny, podatek stanowy ID) musi być wykazywany w notas fiscais (fakturach podatkowych) sporządzanych przez firmy, których działania podlegają opodatkowaniu ICMS.

Nota fiscal to dokument formalny i drukarnie mogą realizować zamówienia na faktury podatkowe, jeśli będzie istniał dowód na to, że kupujący jest prawowitym handlowcem zarejestrowanym do ICMS i upoważnionym do zamawiania kolejnej partii towarów.

Wiele firm jest uprawnionych do drukowania swoich własnych notas fiscais przy użyciu własnych komputerów lub też do wystawiania cupons fiscais, i biletów fiscais, które są równoznaczne z notas fiscais. Jednakże, nie można tak po prostu usiąść przed komputerem i przygotować nota fiscal w dowolny sposób. Należy przestrzegać ścisłych zasad. Cupons, tickets i notas fiscais określane są razem jako documentos fiscais, ale często mówi się o nota fiscal, mając na myśli coupon lub ticket.

Teoretycznie documento fiscal różni się od  fatura (faktury) i conta (rachunku). Praktycznie natomiast te trzy dokumenty niejednokrotnie stanowią jedno. Jednak documento fiscal, niezależnie od tego, w jakich innych celach może być używany, jest wydawany w celach podatkowych i musi zawierać informacje wymagane przez przepisy podatkowe.

Teoretycznie, każdy przewożący musi być przygotowany na okazanie odpowiedniego nota fiscal na prośbę fiscal (inspektora podatkowego). W praktyce natomiast widzi się samochody za znakiem fiscalização (inspektorzy podatkowi) zaparkowane na ulicach i drogach, gdyż inspektorzy mogą zatrzymywać ciężarówki do inspekcji. Mogą oni prosić o notas fiscais, i sprawdzać, czy są one zgodne z przewożonym mercadorias (towarem).

Co się dzieje, gdy fornecedor (dostawca) nie może wydać documento fiscal?

Występują dwa klasyczne przypadki dostawców, którzy nie muszą wydawać jednego z tych dokumentów. Pierwszy z nich wówczas, gdy dostawca jest zamiejscowy. Na przykład, jeśli Companhia Polidora de Peças kupi części od firmy Thai, nie wymaga od swojego dostawcy wydania ważnego brazylijskiego dokumentu podatkowego. Zatem, Companhia Polidora de Peças musi wydać Documento Fiscal de Entrada, rodzaj „odwrotnej” faktury podatkowej, wystawianej przez kupującego, a nie przez dostawcę.