Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

4.3 Opiniowanie

OP i NP - pomoc dla tłumacza

Rysunek 5: 25 OP i NP a kompetencje tłumacza

Po zakończeniu kursu, zebraliśmy opinie uczniów na temat przydatności OP w kształtowaniu kompetencji tłumacza (patrz Rysunek 5). Wyniki pokazują, że 23 procent uczniów uważa OP za bardzo pomocną w tej kwestii. Uważają, że wymusza uczenie się tłumaczenia, które staje się celem priorytetowym.14 uczniów z 35 przyznaje, że OP jest względnie pomocna, natomiast 29 procent sprzeciwia się takiemu modelowi. Ich zdaniem korzystniejsza jest ustna opinia nauczyciela, ponieważ wtedy mogą sporządzić własne przydatne notatki.

Poniższy wykres (patrz Rysunek 6) 26 przedstawia zestawienie ocen wszystkich zadań jednego semestru. Został sporządzony w oparciu o liczbę zadań i oceny. Choć wyniki każdej z grup różnią się znacząco, widać tendencje wzrostową w każdej z nich. W oparciu o oceny uczniów i dane statystyczne, możemy wyciągnąć wniosek, że połączenie NP z AT jest korzystne.

Rysunek 6: Wykonanie zadań a kompetencje tłumacza

Podsumowanie

W pracy autor pragnie przedstawić efektywny sposób kształtowania kompetencji samodoskonalenia w uczeniu się tłumaczeń, osiągalny przez połączenie NP z AT. AT powinno postrzegać się jako przydatną i niezbędną metodę nauczania przyszłych tłumaczy. Biorąc pod uwagę pozytywne aspekty washback AT na NP, wykładowca jest w stanie okresowo przy wykorzystaniu AT wskazać mocne i słabe strony ucznia, postępy w nauce i brać udział w ocenie osiągnięć. Ponadto AT może służyć jako źródło informacji w ocenianiu skuteczności różnych sposobów podejścia do NP. Jako źródło opinii na temat nauczania i uczenia się, AT bywa przydatna w procesie NP. Dlatego kształcenie przyszłych tłumaczy można przeprowadzać, posługując się NP i AT. Oddzielenie NP od AT może natomiast doprowadzić do braku efektywności pracy.