Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Jeśli chodzi o ocenę portfolio, wykładowca i uczniowie powinni najpierw zaznajomić się z kryteriami portfolio tłumaczeniowego. Siatka analityczna proponowana przez Heatona (1990: 110)23 dla kursów językowych znalazła zastosowanie w poprawności tłumaczeń. Oparta na arytmetyce, pozwala na ustanowienie prostych kryteriów poprawności. Uczniowie stosując taką siatkę, są w stanie zauważyć swoje słabe i mocne strony. Chcielibyśmy tutaj połączyć kryteria Kussmaula (1995) 24 z taką siatką analityczną. Razem tworzą podstawę jasnych kryteriów oceny portfolio tłumaczeniowego ucznia. Kryteria mogą pomóc wykładowcy w rozpoznaniu słabych stron wszystkich lub poszczególnych uczniów. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z ocenami stosowanymi przez nauczyciela, a także w oparciu o przyjęte kryteria, mogą komentować jakość tłumaczenia kolegów (patrz Tabela 4).

3.3.4 Jak wydać opinie?

Opinia wykładowcy na temat uczniów może określać, czy washback AT w NP jest pozytywny, czy nie. Efektywne są tylko te komentarze, które dostarczają szczegółowych opisów, co należy zrobić. Pozwala to wierzyć uczniom, że są w stanie sprostać oczekiwaniom nauczycieli. Takie opinie mogą zachęcać uczniów do dalszego kształcenia z zakresu tłumaczeń, zarówno bezpośrednio poprzez wzmożony wysiłek, jak i pośrednio przez podtrzymywanie motywacji, co może okazać się bardziej owocne w pracy.

W przypadku OP, stopnie czy oceny z komentarzami można wystawiać wraz z ogólną analizą kompetencji i wysiłków ucznia. Ocena zadań ma na celu zarówno porównanie obecnych osiągnięć, jak i wskazanie kolejnych kroków. Dlatego nauczyciel powinien dostarczać uczniom więcej opisowych komentarzy na temat wykonanych tłumaczeń oraz dawać przydatne wskazówki. Należy informować studentów, jak poprawnie tłumaczyć teksty, a nie stosować kary za popełnione błędy. W ten sposób będą mogli nauczyć się wydawać komentarze o pracy kolegów według przyjętych kryteriów.

IV. Studium przypadku

4.1 Wstęp

35 studentów drugiego roku Oddziału Angielski Biznesu w Instytucie Zarządzania Administracją (Institute of Business Administration) w Szanghaju zostało poddanych badaniom poziomu języka angielskiego; nie mają oni żadnego doświadczenia w tłumaczeniach. Uczniowie przygotowują się sami, by zostać tłumaczami w firmach biznesowych. Ponieważ kurs jest związany z tłumaczeniami tekstów z zakresu wykonywanego zawodu, zadanie ma możliwie najwierniej oddawać potencjalne środowisko pracy przyszłych tłumaczy.

4.2 Działania

Podczas wykonywania zadań, chcemy by studenci przygotowali się na zbieranie informacji. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów poprawności, mamy jasne rozeznanie słabych i mocnych stron uczniów, biorąc pod uwagę stopień trudności tłumaczenia. Jednocześnie każda z grup ma za zadanie poprawiać błędy pozostałych. Zadania zostały sporządzone na podstawie ostatnich błędów popełnianych przez uczniów podczas tłumaczenia i sprawozdań. Nauka tłumaczenia przebiega w sposób dynamiczny z udziałem uczniów. Po wykonaniu zadań, studenci muszą zebrać słownictwo z zakresu biznesu i porównać różne nowo powstałe wersje tłumaczenia. Studenci mają więcej pracy, która zostanie uwzględniona w portfolio przy wydawaniu końcowej opinii.