Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Rysunek 3 : Samoocena błędów w tłumaczeniach popełnionych przez uczniów.

3.3.3 Jakie są kryteria?

Kryteria poprawności tłumaczenia zawsze kojarzą się z pewnymi nazwiskami, począwszy od potrójnych standardów Yan Fu 19, przez założenia Tytlera 20, a skończywszy na „zasadzie ekwiwalencji dynamicznej” Nida (Nida and Taber, 1982:200)21. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku standaryzacji jakości tłumaczenia. Mouse(1981:64) pisze na ten temat, że „wydaje się niemożliwe, by kiedykolwiek ocena jakości tłumaczenia została uprzedmiotowiona przez nauki ścisłe”. Dlatego rozsądniej jest mówić o adekwatności tłumaczenia, zamiast o stopniu ekwiwalencji. Jakość jest pojęciem względnym (wykracza poza precyzyjne ustalenia), a użytkownik końcowy (np. klient) narzuca swoje własne wyobrażenie o stylu języka docelowego22.


Kryteria poprawności

5

4

3

2

1


Zrozumienie, znaczenie i pojęcia
Poziom leksykalno-semantycznyPoziom morfosyntaktycznyStyl pisania i wyrażaniaPisownia i interpunkcjaKreatywność a problemy tłumaczeniowePrzekład i redagowanie
(korzystanie z metod tłumaczeniowych)Spójność i składniaOcena wyników i ponowna edycjaFormuła/ FormatRysunek 4: Kryteria poprawności