Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Niektórzy nauczyciele zdają sobie sprawę z wagi oceniania i ewaluacji nauczania, ale nadal zbyt duża ich liczba nie ma odpowiednich kwalifikacji na rozwój i wykorzystanie tych elementów (Guillickson, 1984; Stiggins, 1999; Stiggins & Bridgeford, 1985)4. Niedostateczna wiedza na temat kształcenia uniemożliwia efektywne NP, ponieważ słabej jakości analiza w dużym stopniu negatywnie wpływa na dobre nauczanie. Na przykład niektórzy wykładowcy podczas układania treści AT mogą przywiązywać większą uwagę do zdolności zapamiętywania niż do umiejętności podejścia do procesu tłumaczenia. Zamiast kłaść nacisk na metody tłumaczeniowe, uczniowie są zachęcani do zapamiętywania tzw. „istotnych faktów w tłumaczeniu”, „jak kto tłumaczył, w którym roku”. Stąd też AT stała się badaniem kompetencji ucznia do zapamiętywania faktów zamiast kompetencji strategicznych w tłumaczeniu.

Innym czynnikiem biernego uczenia się tłumaczeń jest oddzielenie treści NP od AT. Zwykle niska jakość oceniania zniechęca uczniów do wypełniania celów. Nie widzą sensu w przegotowywaniu się do zajęć, ponieważ AT ma niewiele wspólnego z tym, czego dowiadują się podczas zajęć. Dane diagramu5 poniżej (patrz Rysunek 1) przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów drugiego roku Instytutu Zarządzania Administracją (Institute of Business Administration) w Szanghaju i oddają sposoby przygotowywania się do AT. Ponad połowa uczniów wykorzystuje recytowanie zdań, co nauczyciele uważają za istotne dla AT.

Rysunek 1. Jak przygotować się do AT

1.3 Washback (znaczenie) analizy tłumaczenia w nauczaniu przekładu

1.3.1 Definicja washback

Nauczanie, uczenie się, ocena i opiniowanie wpływają na nas w różny sposób. Termin „impact” odnosi się do wszelkiego wpływu, jaki test może wywierać na osoby indywidualne, zasady czy ćwiczenia, w szkole, podczas zajęć, w systemie edukacji czy społeczeństwie jako całości. Termin „washback” (znany również jako „backwash”) jest czasem używany jako synonim „impact”, ale częściej stosuje się go, chcąc podkreślić znaczenie testów w nauczaniu i uczeniu się 6.

Pomimo uwag różnych pedagogów, w tym Madausa (1988), Raimesa (1990), Pericea (1992) kierowanych pod adresem negatywnego efektu analizy, niektórzy wychowawcy są przychylnie nastawieni do koncepcji washback. Sawin (1985) poleca jej wprowadzenie. Pearson (1988) postrzega testy jako „dźwignię zmian”; podobnie uważa Li (1990), Wesche (1987), Allen (1949)7.