Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Trzeba pokrótce przybliżyć uczniom etapy przekładu, takie jak: „przygotowanie", „analiza", „przeniesienie na język docelowy", „pierwszy szkic", „przeredagowanie", „sprawdzenie tłumaczenia", „szlifowanie", „ostateczna wersja" (Larson 1987).

3.     Duże znaczenie ma podział uczniów na grupy. Zapewnia on atmosferę współpracy i sprzyja wypełnianiu obowiązków (Brown 2001). Tak więc, aby otrzymać jak najlepsze tłumaczenie, uczniowie mogą pracować w grupach i uczestniczyć w dyskusjach. Jako że lubią oni aktywnie uczyć się języka, ćwiczenie translacyjne z pewnością bardziej ich wówczas zainteresuje.

4.     Aby przekład efektywnie spełniał swoją funkcję jako narzędzie metodyczne, trzeba wziąć pod uwagę trudność tekstów. Przede wszystkim na niej, oprócz poziomu znajomości drugiego języka, należy skupić się przy wyborze tekstów.

Niestety nie zostały dotąd wyznaczone żadne standardy dotyczące stopnia trudności; niemniej jednak nauczyciele są w stanie względnie przewidzieć, na ile niezrozumiały będzie dany tekst. Sposobem na radzenie sobie z tą sytuacją może być uprzednia adaptacja autentycznych materiałów. W ten sposób można tak dostosować tekst, aby problematyczne elementy leksykalne, semantyczne, składniowe i dyskursywne nie utrudniały uczniom jego zrozumienia (Darian, 2001).

Podsumowanie

Jest wiele powodów, dla których warto wykorzystać tłumaczenie w nauczaniu języka obcego. Po pierwsze, zwiększa ono interakcję pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami. Po drugie, jest świadomym procesem uczenia się, więc angażuje uczniów w pełni.

Kolejnym argumentem jest fakt, że przekład pomaga uczniom rozwinąć umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ponadto, może być on użyty jako technika ewaluacji, umożliwiająca sprawdzenie stopnia zrozumienia danego tekstu czytanego.

Jednak, aby w pełni skorzystać z wymienionych zalet tłumaczenia, trzeba wziąć pod uwagę kilka warunków. Przed rozpoczęciem procesu przekładu należy udzielić uczniom praktycznych wskazówek odnośnie metod pracy oraz zachęcić ich do stworzenia grup w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Pod uwagę należy też wziąć zarówno stopień zaawansowania uczących się, jak i poziom trudności tekstu.

Bibliografia

Brown, H. Douglas. Teaching by Principles: An interactive approach to language pedagogy. Wyd. 2. New York: Longman, 2001.

Chllapan, K. Translanguage, Translation and Second Language Acquisition. W: F. Eppert (Red.) Papers on translation: Aspects, Concepts, Implications. Singapore: SEMEO Regional Language Center, 1982, s. 57-63.

Coleman, A. The Teaching of Modern Languages in the United States. New York: Macmillan, 1927.

Darian, S. Adapting Materials for Language Teaching. FORUM. 2001. T. 39. nr 2, czerwiec, s.2

Duff, A. Translation. Oxford: Oxford University Press, 1990.