Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Niewypłacalność, osoba niewypłacalna oraz rodzina

Niewypłacalność była uważana za dowód nieuczciwości lub przynajmniej świadczyła o wielkim braku kompetencji. Dlatego też podstawową myślą wykraczającą poza postępowanie upadłościowe było uwolnienie cywilizowanego społeczeństwa od bankrutów oraz objęcie w posiadanie możliwie największej części ich majątków. Rodzina bankruta pozostawała zrujnowana i żyła w wielkim wstydzie, ale fakt ten dobrze służył bankrutowi. W przypadku nędzy wdowy i dzieci, był to doskonały przykład i możliwość uzyskania pomocy charytatywnej. To były dobre czasy, jak sami doskonale wiecie.

Jednakże nieograniczona odpowiedzialność osobista została zniesiona po wprowadzeniu Companhias Limitadas w 1919 roku. W dzisiejszych czasach bankrutuje firma, nie jej właściciel, który zatrzymuje majątek osobisty. Jednakże ten fakt nie stał się zalążkiem dla większej liczby bankructw, a przypadki autofalência (dobrowolnego bankructwa) są rzadkie.

Rehabilitacja. Komisje wierzyciela i temu podobne

Postępowanie upadłościowe ma słodki smak zemsty: Nie zapłacił mi, zobacz co się z nim stało. Jednak później potencjalni wnioskodawcy upadłości zaczęli dostrzegać, że klient jest bardzo wartościowy, a klienci, którzy posiadają saldo dodatnie to kupujący. Ten niezwykły wniosek zrodził myśl, że ochrona upadłej działalności może się opłacać, aczkolwiek w innych, bardziej kompetentnych i zaradnych finansowo rękach. Teraz akt upadłości nie posiada takiego zabezpieczenia, nie ma także żadnego zakazu w tej sprawie. To z kolei dało początek formacji Comitês de Credores (Komitety Wierzycieli), w skład których wchodzą dostawcy i banki. Te komitety będą starały się o porozumienie z dala od sprawy, powołując w tym celu administratora, zazwyczaj bank, aby zarządzał działalnością oraz usprawniał jej działanie. Działalność gospodarcza zostaje sprzedana chętnym inwestorom, którzy spłacają część długu.

Podstawowa zasada brzmi, że strata pieniędzy na niewypłacalnym biznesie to pewnego rodzaju inwestycja, która odbije się na sprzedażach i pożyczkach w przyszłości. I tak się rzeczywiście dzieje. To znaczy, zdarza się. Komitety te nie mają mocy prawnych, nie mogą więc wiązać ani niechętnych wierzycieli, ani właścicieli działalności gospodarczej, jeśli o to chodzi. W przypadku osiągnięcia porozumienia i podpisania go przez wszystkie strony, jest ono wykonalne, jak każda inna umowa.

Przypadek kulejącego banku

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe są przedmiotami specjalnego reżimu: jeśli któraś z nich znajdzie się w kłopotach, Banco Central, (BACEN) (Bank Główny – który nie jest tym samym co Banco do Brasil S.A) powołuje interventor (kuratora) który liquida (rozwiązuje) instytucję i sprzedaje jej majątek innym instytucjom. Bank Główny posiada listę takich instytucji położonych w złej sytuacji oraz listę tych prężnych, zainteresowanych ich nabyciem, kiedy przyjdzie na to czas. Podstawową myśl stanowi brak możliwości zamknięcia instytucji i pozostawienia jej klientów „na lodzie”.