Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Atos falimentares (Prawo upadłościowe)

W niektórych przypadkach postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte, kiedy dłużnik daje znaki, że zbankrutuje, na przykład poprzez zbyt majątku w sposób lekkomyślny bądź oszukańczy.

Postępowanie upadłościowe jest zazwyczaj rezultatem niemożliwości spłaty weksla. Jeśli handlarz nie może pagar um título (spłacić weksla), enviado para protesto (weksel może zostać oprotestowany.) Dzieje się tak wskutek wysłania weksla do cartório de protestom (notariusza sporządzającego protest), który aponta o tatulo (notuje weksel). Dłużnik jest wtedy notificado (powiadomiony) drogą mailową, że weksel musi zostać spłacony, najlepiej w ciągu 24 godzin. W celu zachowania prywatności, zawiadomienie przychodzi w nieoznaczonej kopercie, tak że nikt nie może go rozpoznać, nawet z odległości kilometra. Jeśli weksel nie jest spłacony, zostanie protestado (oprotestowany) i może być użyty w celu wszczęcia postępowania upadłościowego.

W większości przypadków, słowa protestar używa się kolokwialnie zamiast enviar para protesto, a pagar no protesto stosuje się w sytuacji, kiedy weksel został spłacony notariuszowi, aby zapobiec procesowi. Dzieje się tak po pójściu do banku, kupnie cheque administrativo (czeku bankowego), a następnie pójściu do notariusza i spłacie weksla. W przeciwnym razie weksel zostanie oprotestowany, a nazwisko dłużnika pojawi się na listach kilku rejestrów dłużników.

W przypadku, kiedy weksel zostaje spłacony, dłużnik może zatrudnić firmę, która limpar o nome (wyłącza nazwisko dłużnika z rejestru dłużników). Jest to legalne i sami dłużnicy mogą to uczynić, jednakże zatrudnienie eksperta w takiej sytuacji jest bardziej wskazane.

Dawniej istniały firmy, które korzystały z clownów grających na trąbce oraz na perkusji w celu wprawienia dłużników w zakłopotanie, aby wydatkowali konieczne fundusze. Egzekutor długów w pełnym stroju clowna parkował na terenie należącym do dłużnika i posługiwał się trąbką, bębnem lub megafonem oraz kilkoma innymi środkami, aby poinformować sąsiedztwo, iż pan X z ul. Y był zadłużony u N. – prawowitego handlarza. Teraz jest to nielegalne, ale musiało być skuteczne.

Mała dygresja na temat przepisów, ustaw, sędziów, sądów i kijów

Pozwolę sobie w tym momencie na małą dygresję. Juiz to sędzia, rzecz jasna, ale często mówimy juiz w momencie, kiedy język angielski wymaga użycia słowa sąd. Tak więc síndico nomeado pelo juiz jest powiernikiem mianowanym przez sąd. W dodatku sąd tłumaczy brazylijskie vara: vara de falências (sąd upadłościowy). Określenia trybunał w Brazylii używa się w stosunku do sądów apelacyjnych: tribunal de recursos (sąd apelacyjny). Sąd pierwszej instancji nazywa się juízo de primeira instância. Vara (kij, laska) jest starym symbolem władzy sądowniczej wzbudzającej szacunek i karzącej. Debaixo de vara jest tłumaczone: nakazem aresztowania i oznacza, że komornik jest upoważniony do stawiania dłużnika siłą przed sądem, jeśli wymaga tego sytuacja.

Brazylijski sędzia określany jest także mianem Excelência lub Vossa Excelência (Wysoki Sądzie). Meritíssimo nie jest sposobem zwracania się; to tytuł stosowany przed juiz: o meritíssimo juiz da primeira vara de falências (jego wysokość, X, sądu upadłościowego pierwszej instancji). Wyżsi sędziowie nazywani są ministros (sędziami Sądu Federalnego), lecz nie są oni Ministros de Estado (Ministrami Stanu, Członkami Gabinetu Rady Ministrów) i nie sprawują żadnego Ministério (ministerstwa). Desembargador jest sędzią w sądzie apelacyjnym. Obawiam się, że trzeba będzie wybrać pomiędzy sędzią Sądu Federalnego a sędzią dla nich.

Koniec dygresji nr 1.