Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Wielu handlowców woli jednak trzymać swoje czeki w szufladzie w celu okazania ich w przyszłości. Wtedy do takiego czeku dołączona jest notatka z datą okazania czeku. Odpowiedni formularz można nabyć w zwykłych sklepach papierniczych. Jest tam po prostu napisane: bom para depósito em ___ (odpowiedni do realizacji dnia ___), w puste miejsce wpisuje się datę. Pod spodem widnieje czarny napis: não depositar no dia anterior (nie okazywać wcześniej). Formularz ten często określa się mianem cheque inglês, ze względu na to, że Anglicy robią interesy w podobny sposób.

Nawet stacje benzynowe akceptują postdatowane czeki. Większość z nich przetrzymuje je przez okres trzydziestu dni.

Niestety nic nie można zrobić z czekiem pré, którego apresentado antes da data (zrealizowano przed upływem określonego terminu). Co gorsza, brazylijskie banki są zobowiązane stemplować zwrócone czeki ze względu na niemożność ich realizacji. Próby przekonania kierownika ds. obsługi klienta, żeby uwierzył, że nie rozpoznaje on własnego podpisu są daremne: cokolwiek by się nie działo, czek nie miał pokrycia w chwili okazania, a pieczęć banku jasno to potwierdza. To słynna budząca postrach alínea 11 – czyli punkt nr 11 z okólnika opublikowanego przez Bank Centralny, podającego listę powodów, dla których czeki są oficjalnie zwracane.

Jeśli czek po raz drugi nie może zostać zrealizowany, odnosi się to do alínea 12, a dłużnik musi wtedy skontaktować się z wierzycielem, oddać kwotę, na którą czek był wystawiony, zabrać czek w formie pokwitowania i okazać go w banku — w przeciwnym razie bank zamknie jego konto, a nazwisko dłużnika znajdzie się na czarnej liście Banku Centralnego. Z tego powodu można mieć naprawdę dużo nieprzyjemności. Może zmieńmy teraz temat.

Inne rodzaje czeków

Jeśli od zawsze miałeś konto w amerykańskim banku, najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z cheque cruzado (czek krosowany). Czek z dwoma ukośnymi liniami przebiegającymi w poprzek w ten sposób : // oznacza, że musi być on wpłacony na konto bankowe. Czeki krosowane nie są realizowane przez bank. Jeśli chce się je zdeponować na konto, muszą zostać rozliczone. Można czek ostemplować jako somente para depósito na conta do favorecido (wpłata tylko na konto beneficjanta), w takim przypadku nie można go zdeponować na żadne inne konto.

Prawie bym zapomniał, cheque cancelado to czek, który został z jakiegoś powodu unieważniony, czyli nie przyjęty przez żaden bank. Natomiast czek anulowany nazywany jest cheque compensado, jeśli przeszedł przez câmara de compensação (izbę rozrachunkową), można też używać bardziej ogólnego terminu – pago pelo banco.

Co ciekawe, w celu ograniczenia prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków, czeki na ogół muszą być nominais (nominalne), ponieważ tylko rozliczone czeki podlegają opodatkowaniu. Jednakże wielu ludzi wystawia je ao portador (na okaziciela), a okaziciel po prostu wpisuje na czeku swoje nazwisko. My wierzymy, że podatki nie sprzyjają interesom.

Czeki bez pokrycia zdarzają się częściej, niż byśmy sobie tego życzyli. Sprawa ma się podobnie w przypadku czeków kradzionych. Teoretycznie kasjer sklepowy powinien zawsze sprawdzić czek, porównując dowód tożsamości emitenta i kopię numeru dowodu na odwrocie czeku, po to by łatwiej wyśledzić emitenta. W praktyce Brazylijczycy nie są jeszcze wystarczająco uświadomieni w kwestii bezpieczeństwa, na dodatek takie zachowanie uznaje się za niegrzeczne. Z tego względu kasjer zazwyczaj prosi emitenta o podanie numeru, ale nie porównuje go z numerem dowodu tożsamości.