Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Na początku brazylijskie banki żądały duplicatas com aceite (zaakceptowanych rachunków). Akceptacja oznaczała tutaj podpis na przedniej stronie dokumentu (nie na odwrocie – to byłby wtedy indos) i oświadczenie „tak, uznaję ten rachunek i spłacę go w określonym terminie”. Tak więc duplicata miała z przodu dwa podpisy: jeden kupca i drugi wierzyciela. W języku angielskim podobny dokument nosi nazwę „two-name paper”, ale termin ten nie jest używany zbyt często, a większość Amerykanów w ogóle się z nim nie zetknęła.

Zaakceptowanie rachunku przez wierzyciela okazało się jednak zbyt kłopotliwe, dlatego obecnie banki obniżają też i niezaakceptowane rachunki, ale zachowują prawo do odwołania się.

Ostatnio fatorização (faktoring) stał się nawet popularny, ale większość ludzi wciąż myśli kategoriami descontos.

Przypadek dziury w ścianie

Co jakiś czas ktoś chce się dowiedzieć, jak w Brazylii mówi się na bankomat typu „dziura w ścianie” (hole-in-the-wall cash dispenser). Cóż, czegoś takiego w ogóle w Brazylii nie ma. Z dwóch powodów: Brazylijczycy używają bankomatów wielofunkcyjnych, nie tylko do wypłacania pieniędzy, po drugie, Brazylijczycy lubią prywatność i bezpieczeństwo, które zapewniają im odizolowane od ulicy bankomaty. Dlatego też wiele bankomatów w Brazylii to zainstalowane przy chodnikach budki z zamykanymi drzwiami. Coś w rodzaju bankomatu, o który pyta tak wiele osób, można znaleźć przy oddziałach bankowych – ale osobiście nigdy nie widziałem, żeby ktoś wypłacał stamtąd pieniądze, jak to często ma miejsce w innych krajach.

Compensação (Rozrachunek)

Jeśli zdeponujesz czek w poniedziałek, kwota pojawi się na Twoim wyciągu z konta jako bloqueado (niedostępna) we wtorek i środę, będzie zaś liberado (dostępna) najpóźniej w czwartek, zależy to od wysokości wpłaconej kwoty, oraz od tego, czy czek jest da mesma praça (wystawiony na poczet banku w tym okręgu rozrachunkowym). Ze względu na przynależność wszystkich banków do câmara de compensação (izby rozrachunkowej), pojęcie banku centralnego korespondenta nie jest tutaj znane.

„Pré”

Według prawa brazylijskiego czek to saque a vista (weksel płatny a vista), co oznacza, że jego posiadacz może domagać się wypłaty pieniędzy w jakimkolwiek czasie, a bank jest zobowiązany honorować czek, pod warunkiem, że emitent ma na koncie odpowiednie środki. W praktyce często wypisujemy czeki cheques pré-datados (postdatowane), czyli takie, które zamiast daty wystawienia są opatrzone datą późniejszą. Należy tu szczególnie zwrócić uwagę na nazwę – pré-datados.

Taka praktyka stwarza jednak wiele problemów, bo nie jest uregulowana prawnie. Gdyby na przykład dać komuś postdatowany czek, a ten drań poszedłby wypłacić pieniądze przed upływem wyznaczonego terminu, to nic nie dałoby się zrobić. Tak więc ten rodzaj czeku może po prostu voltar lub ser devolvido (nie zostać przyjętym przez bank). Warto zauważyć również, że brazylijskie banki nigdy nie zwracają wypłaconych czeków emitentowi. Jeśli bank zwraca jakiś czek, otrzymuje go beneficjant, ponieważ bank trasata odmówił jego realizacji.

Choć praktyka ta jest nielegalna, większość banków ją toleruje i prowadzi własne carteiras de pré-datados (postdatowane portfolia czekowe), które akceptują podobne czeki, przetrzymują je i przedstawiają do realizacji w odpowiednim terminie. Banki nawet wypłacają deponentowi część kwoty tytułem zaliczki.