Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Rezultaty mojego eksperymentu przedstawiam poniżej.

 

 

Terminy rosyjskie stosowane przez użytkowników PC

0

1

2

3

 

Terminy podane przez klienta

Terminy używane przez profesjonalnych użytkowników PC

Terminy używane wśród młodzieży i profesjonalnych użytk. komp. (liczba wyników w Google)

Terminy angielskie

 

 

 

Content

Содержание

Контент

Контент (966 000)

Reproduce

Воспроизводить

Репродуцировать

Репродуцировать (35 000)

Click

Нажмите

Щелкните

Кликните (!) 1 900 000

Screen shot

Копия экрана

Скриншот

Скриншот (627 000)

Wyniki tego eksperymentu przedstawiają agresywny wpływ terminologii angielskiej na język używany przez profesjonalnych użytkowników komputera. Wysłałem te badania klientowi i ostatecznie zaakceptowano moją początkową wersję terminów (podanych w kolumnie trzeciej).

7. Staraj się dobrze zrozumieć cel każdego tłumaczenia

Należy dobrze zrozumieć, jaki jest cel danego tekstu. Niektóre mają za zadanie informować grupy odbiorców na dany temat, inne zachęcają do kupienia czegoś, poprawiają wizerunek danej marki, a jeszcze inne powinny pomóc czytelnikowi korzystać z danego urządzenia. Tłumaczenie tekstu musi dobrze oddać jego cel w języku docelowym, a to określa styl językowy, jaki powinien być użyty w danym tekście.