Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Propozycje

Założeniem wyżej wymienionych ćwiczeń jest umożliwienie studentom przygotowania poprawnego, spójnego i płynnego tłumaczenia. Wszystkie te ćwiczenia wykonuje się jednak na zajęciach, a jasne jest, że rzeczywiste warunki będą inne, niejednokrotnie trudniejsze. Z tego też powodu, zanim studenci podejmą pracę, powinno się ich przygotować do umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów, np.

Tekst przeznaczony do tłumaczenia a vista może być napisany ręcznie, dlatego aby zapoznać studentów z różnym charakterem pisma, na zajęciach powinno się wykorzystywać również teksty pisane ręcznie.
Tekst przeznaczony do tłumaczenia a vista może zawierać niegramatyczne struktury zdań i niepoprawną interpunkcję, zatem teksty pisane przez nierodzimych użytkowników języka, którzy nie znają zasad gramatyki i interpunkcji powinny być również uwzględnione na zajęciach, aby zaznajomić studentów z tego typu tekstami.

Tekst przeznaczony do tłumaczenia a vista może być niespójny lub chaotyczny, wówczas studenci powinni wykryć te niedociągnięcia i poprawić je możliwie najszybciej.

Tekst przeznaczony do tłumaczenia a vista może zawierać wykresy, tabele, obrazki lub diagramy, dlatego studenci powinni wiedzieć, jak odczytywać i interpretować takie teksty.

Aby zapoznać studentów z różnymi stylami pisania oraz odmienną strukturą dokumentów, powinno się wybierać teksty o znacznym stopniu trudności i złożoności. Chociaż mogą się różnić w zależności od potrzeb rynkowych, w programie nauczania zajęć z tłumaczenia a vista powinny znaleźć się następujące rodzaje tekstów: o tematyce handlowej i gospodarczej, np. prawdziwe artykuły odnoszące się do aktualnych spraw w dziedzinie handlu i finansów, handlu międzynarodowego i biznesu, teksty naukowe i techniczne, np. dotyczące medycyny, środowiska naturalnego, nauk komputerowych, artykuły z czasopism, podręczniki, patenty, teksty polityczne i prawne.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na fakt, że okres szkolenia jest czasem na zapoznanie studentów z autentycznym procesem tłumaczenia. Powinno się ich uświadomić, że występuje wiele czynników utrudniających ten proces. Muszą zatem podejmować pewne decyzje, aby umiejętnie poradzić sobie z problemami.Bibliografia
Curvers, P., Klein, J., Riva, N. & Wuilmart, C. (1986). La traduction à vue comme exercice préparatoire et complémentaire à l'interprétation de conférence. Cuadernos de Traducció e Interpretació no. 7, 97-116.
Doğan, A. (1996). Yazılı Metinden Sözlü Çeviri ve İlgili Eğitim Programı İçin Bazı öneriler. Çeviribilim ve Uygulamaları no. 6, 25-34.
Falbo, C. (1995). Interprétation consécutive et exercices préparatoires. The Interpreters' Newsletter no. 6, 87-91.
Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models For Interpreter and Translator Training. Amsterdam: John Benjamins.
Herbert, J. (1952). Manuel de l'interprète. Comment on devient interprète de conférence. Geneva: Georg.
Spilka, I. (1966). La traduction à vue: instrument de formation. Meta 11 (2), 42-45.
Viaggio, S. (1995). The praise of sight translation (and squeezing the last drop thereout of).