Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Prawnicy i inni profesjonaliści muszą działać w ramach pełnej sociedades civis, co oznacza, że mają nieograniczoną odpowiedzialność i w taki sposób ten typ jest podobny do sociedade em nome coletivo, z wyjątkiem tego, że jak wszystkie sociedades civis podlega różnym procedurom upadłościowym.

Wszystkie sociedades civispessoas jurídicas, jednak niektóre z nich podlegają specjalnym zasadom opodatkowania od dochodów, podobnym do zasad „pass-through” stosowanym do spółek w Stanach Zjednoczonych.

Associações

Organizacje typu non-profit, takie jak organizacje charytatywne, kluby sąsiedzkie, zrzeszenia zawodowe i escolas de samba (carnival parading associations — szkoły tańca karnawałowego) muszą również być zorganizowane według zasad Kodeksu Cywilnego. Nie są to organizacje działalności gospodarczej i określa się je jako associações (associations - stowarzyszenia).

Czasami nazywane są też sociedade civil sem fins lucrativos (non-profit organizations formed under Civil Code provisions – organizacje typu non-profit utworzone zgodnie z rozporządzeniami Kodeksu Cywilnego), co może powodować zamieszanie. Podlegają one procedurom insolvência civil.
Wszystkie organizacje typu non-profit są osobami prawnymi.

Sociedade Civil jako angielskie “the citizenry”

Ostatnią już formą użycia Sociedade civil jest użycie tego pojęcia nie w sensie technicznym, ale jako the citizenry (zrzeszenia obywateli). Nie podlega to wprawdzie prawu spółek, ale jest to artykuł o tłumaczeniach, więc powinniśmy zwrócić na to uwagę.

Pidgin

Poza sprawami poruszanymi w tym artykule, chciałbym przedyskutować pewne przykłady tego, co nazywam „brazylijskim językiem pidgin[4]” Przedsiębiorcy, którzy żyją poza granicami swojego kraju (większość z nich nie mówi po angielsku) bardzo często rozwijają pewną formę uproszczonego języka angielskiego, aby komunikować się między sobą i z miejscowymi ludźmi. Znajomość i użycie tego języka jest rozszerzone na siedzibę główną firmy poza granicami kraju.

W takim języku, bylaws, czy nawet social contract (kontrakt spółki), są często używane dla pojęcia contrato social i stosowanie to się sprawdza, ponieważ każdy wie, co oznacza. Nowo przybyli wkrótce dowiadują się, że miejscowe firmy nie mają przepisów wewnętrznych, a w ten sposób określa się partnership agreement (articles of organization).

Niestety, uproszczony język pidgin używany jest czasem w dokumentach przygotowanych przez non-cognoscenti. Może to prowadzić do problemów, kiedy brazylijscy adwokaci zaczynają omawiać bylaws, a ich amerykańscy koledzy po fachu wierzą, że chodzi o bylaws - znane im pojęcie — mam nadzieję, że wyraziłem się jasno.


[4] pidgin zmodyfikowana i uproszczona pod względem morfologii i składni forma języka używana w rejonie, gdzie spotykają się różne kultury i ludzie posługujący się różnymi językami (przyp. tłum.)