Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Codzienne zarządzanie S/A jest w rękach jej diretoria. Diretores mogą być zawodowcami, ale czasami diretor-presidente jest założycielem biznesu (albo członkiem jego rodziny) czy udziałowcem mającym większość. Pozostałymi diretores mogą być przyjaciele lub członkowie dalszej rodziny diretor-presidente. Conselho de admnistração jest funkcją opcjonalną dla S/As de capital fechado, ale obowiązkową dla tych, którzy są na giełdzie. Conselho fiscal wybrany przez akcjonariuszy ma za zadanie składać sprawozdania z kontroli finansowych.

Struktura ta stwarza wiele problemów. Jeden z moich klientów, po długich rozważaniach stwierdził, że diretoria jego firmy (w tym przypadku zawodowi dyrektorzy ogromnej firmy międzynarodowej) byli jego executive committee (komitet kadry kierowniczej), a diretores to executive officers (kadra kierownicza). Określał swoich diretor presidente jako chief executive officer (dyrektor główny) i swoich diretor financeiro jako chief financial officer (dyrektor finansowy). Następnie nazwał conselho de administração - board of directors (rada dyrektorów). W końcu, jego conselho fiscal byli “conselho fiscal” - w taki oto sposób umieścił wyrażenie brazylijskie w cudzysłowie, ponieważ nie znalazł ekwiwalentu. W rzeczywistości myślał, że conselho fiscal miał tylko funkcje typowo reprezentacyjne.

Wydaje się, że jest to idealne rozwiązanie. Jednakże brazylijski diretor ma z reguły obiekcje przeciwko temu: diretores chcą być directors (dyrektorzy). W ich opinii, conselho de administração może równie dobrze być angielskim board, ale nie może być board of directors. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, brazylijski conselho de administração wydaje się mieć mniejszą władzę niż board of directors.

Często nalega się, aby conselho fiscal był tłumaczony jako board of supervisors (rada kierowników), lub nawet audit committee (komisja rewizyjna), mimo że większe S/As tworzą comitês de audytoria, czyli ciało odrębne od conselho fiscal. Conselho fiscal jest z reguły tłumaczone jako fiscal council (rada fiskalna)skrót, którego często nie da się uniknąć.
Tłumaczenie raportów rocznych wymaga więc często długich i niesatysfakcjonujących negocjacji dotyczących nazwania tych stanowisk i działów firmy. Z reguły pomaga liberalne użycie dużych liter.

Firmas Individuais i Autônomos

Oczywiście możesz pracować samodzielnie i tylko dla siebie. W takim przypadku wybierasz pomiędzy założeniem firma individual (individual proprietorship – indywidualny właściciel firmy), czyli formą działalności, która już prawie wymarła, a staniem się autônomo (self-employed - samozatrudniony), co jest bardzo popularne.

Sociedades Civis (tworzone na podstawie Kodeksu Handlowego)

Kodeks Handlowy określa tylko sociedades comerciais, ale nie wszystkie sociedades są commercial (handlowe). Na przykład tłumacze nie mogą tworzyć S/A, ponieważ nie działają w handlu. W takim razie prowadzą sociedades civis, skrócone do SC (companies organized under the civil code – spółki zorganizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego). Posiadam 50% udziałów w sociedade civil, a pozostałe 50% ma moja żona.

Nasza firma jest określona jako sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada, bardzo podobnie jak handlowa sociedade por quotas de responsabilidade limitada, z wyjątkiem tego, że podlegamy innym procedurom upadłościowym nazywanym insolvência civil (insolvency under civil law procedures – niewypłacalność według procedur prawa cywilnego). Nie mamy prawa zajmować się handlem.