Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Według mnie, jeśli bronisz się przed pomysłem tłumaczenia quota jako zwyczajnego share, to możesz użyć czegoś w rodzaju share of interest (podział zysków) czy unit of interest (jednostka podziału zysków), które to zachowują idiomatyczne interest, a nie używają nieidiomatycznego quota.

Co ciekawe, podstawowa idea quotista, który posiada dużą liczbę quotas jest nowością i nie było ujęte w oryginalnym Dekrecie. Mówi on, że każdy sócio-quotista miałby quota in the capital... Co może być oczywiście przetłumaczone jako each member shall have an interest in the capital...(każdy członek posiada udział w kapitale…)
Statut organizacyjny dla limitada może być bardzo skomplikowany, wyzwanie dla grupy międzynarodowych prawników —lub może składać się z zaledwie kilku stron formularza umowy napisanego przez zwykłego księgowego, który stwierdza, że John Doe i jego żona są właścicielami straganu z owocami na rogu ulicy.

Grupa trzecia: Sociedades Anônimas

Sociedade anônima lub sociedade por ações, lub jeszcze inaczej, aczkolwiek rzadko, companhia jest określana jako joint stock corporation – korporacja akcyjna (w opozycji do sociedade em comandita por ações, która to odpowiada joint stock company spółka akcyjna). Prawdopodobnie jest to dobre określenie. Czasem widziałem Brazilian corporation (korporacja typu brazylijskiego)niekoniecznie to popieram — ale termin wychodzi już z użycia.

S/A może być de capital fechado (closed - zamknięty) lub de capital aberto (public - otwarty). W obu przypadkach, capital social (capital stock – kapitał akcyjny) jest podzielony na ações ordinárias (common shares – akcje zwykłe) i ações preferenciais (preferred shares – akcje uprzywilejowane) i prowadzony przez acionistas (shareholders - udziałowcy). Jeśli tekst omawia S/As de capital aberto i de capital fechado, to natura organizacji jest jasna i użycie określenia corporation będzie użyte w tłumaczeniu.

S/A są określone przez estatuto social (articles of incorporation – umowa ustanowienia spółki). W wielu przypadkach, są acordos de acionistas (shareholder agreements – umowy akcjonariuszy), które to regulują fakt, że akcjonariusze wzajemnie gwarantują lub odstępują od praw. Tak więc mogą decydować o pewnych restrykcjach co do praw swobodnego dysponowania swoimi akcjami.

S/As de capital fechado mogą nie oferować publicznych papierów wartościowych. Jest to przywilej S/As de capital aberto. Aby abrir o capital (go public – wejść na giełdę) firma S/A musi wypełnić aplikację do Comissão de Valores Mobiliários, w skrócie CVM, która jest agencją federalną utworzoną na wzór Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i nazwa ta powinna być przetłumaczona jako Brazilian Securities and Exchange Commission (Brazylijska Komisja Papierów Wartościowych) lub coś w tym rodzaju. Dziwnym trafem, CVM jest często nazywana po angielsku Brazilian Securities Commission przez ludzi, którzy myślą, że “exchange” w nazwie SEC znaczy foreign exchange (wymiana walut)co nie jest prawdą.

Rząd posiada pakiety kontrolne w kilku S/As, znanych jako sociedades de economia mista (government-controlled companies – przedsiębiorstwa państwowe), pojęcie economia mista znaczy tu “part-governmental, part private, from the standpoint of economics” (z punku widzenia gospodarki, przedsiębiorstwo jest częściowo państwowe, a częściowo prywatne).