Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Inaczej niż w LLC, limitadas są opodatkowane zawsze tak jak korporacje —metoda pass-through nie ma zastosowania do brazylijskich sociedades comerciais.

Limitada powstaje przez utworzenie contrato social podpisane przez sócios quotistas, którzy mają quotas w sociedade. Jeśli traktujemy limitada jako formę partnership, powinniśmy powiedzieć, że limitada is formed by filing a partnership agreement signed by the partners, who own an interest in the partnership (limitada jest tworzona przez wspólników posiadających udziały w spółce poprzez podpisanie umowy spółki). Jeśli zrównamy to z LLC, które w moim mniemaniu jest o wiele bardziej precyzyjne, to powinniśmy przetłumaczyć to w następujący sposób: limitada is formed by filing the articles of organization signed by the members who own an interest in the company (limitada jest tworzona przez spisanie umowy spółki przez członków, którzy posiadają w niej udziały).

Jednak tradycja tłumaczeń brazylijskich nie idzie w tym kierunku. Większość tekstów pochodzących z Brazylii określiłaby to w następujący sposób: a limitada is formed by filing the bylaws (or: articles of association) signed by the partners-quotaholders who own quotas in the company (a limitada jest tworzona przez sporządzenie przepisów wewnętrznych lub umowy spółki podpisanych przez partnerów-udziałowców, którzy posiadają udziały w firmie).

Articles of association (umowa spółki) wydają się mało popularne w USA, są natomiast często używane w Wielkiej Brytanii. Jest to dokument określający takie sprawy, jak spotkania, zakres władzy kilku dyrektorów, wybór kadry kierowniczej i tak dalej — mniej więcej to, co w amerykańskiej rzeczywistości było by określone jako bylaws (przepis wewnętrzny).

Contrato social zawiera te informacje, ale również między innymi dane dotyczące nazwy, adresu, przedmiotu umowy, partnerów czy kapitału firmy. W Wielkiej Brytanii jest to część memorandum of association (dokument założycielski spółki akcyjnej), które mniej więcej odpowiada amerykańskim articles of incorporation. W rzeczywistości oba te terminy są stosowane do companies lub do tego, co Amerykanie by nazwali corporations— a nie do spółek cywilnych.

Bylaws jest powszechne w USA jako zestaw zasad dotyczących zarządzania korporacją lub stowarzyszeniem — ale raczej nie zostałoby zaakceptowane jako synonim dla partnership agreement (umowa spółki) lub articles of organization (przepisy regulujące organizację przedsiębiorstwa).

Właściciele limitada są nazywani quotistas, lub dokładniej sócios quotistas, ponieważ prawo brazylijskie rozróżnia quotas i ações. Quota jest jednostką udziałów w limitada i nie może być swobodnie transferowana ani też włączona do procesu upadłościowego. Ação jest udziałem w S/A i może (zwykle) być swobodnie transferowany i dołączony do procesu upadłościowego.

Tu oczywiście leży różnica. W tym momencie większość tłumaczy nalega na tłumaczenie ação jako share (akcja) i quota jako quota (udział). Wydaje mi się, że jest to nadmierne rozszerzenie angielskiego terminu quota. Nazwanie sócio quotista jako partner-shareholder (wspólnik - udziałowiec) idzie zbyt daleko. Może to uspokoić demony niepokojące świadomość tłumacza, jednakże nie pomaga czytelnikowi, chyba że jest on Brazylijczykiem.