Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Grupa pierwsza: różne rodzaje spółek cywilnych jako formy działalności handlowej

Najprostszą formą merchant company jest sociedade em nome coletivo (general partnership spółka jawna), gdzie wszyscy partnerzy mają responsabilidade ilimitada (unlimited liability nieograniczoną odpowiedzialność).
W sociedade em comandita simples (limited partnership – spółka komandytowa, special partnership – spółka okolicznościowa, partnership in commendam – spółka komandytowa) przynajmniej jeden sócio comanditado (general partner – główny wspólnik) ma nieograniczoną odpowiedzialność, a jeden lub więcej sócios comanditários (limited partners – wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością, special partners – wspólnik specjalny, dormant partners - komandytariusz) ma responsabilidade limitada (limited liabiltyt – ograniczoną odpowiedzialność).

Sociedade em comandita por ações jest wariantem tego typu działalności, gdzie udziały własnościowe mogą być dowolnie transferowane, tak jak w joint stock company (spółka akcyjna).
Następnie mamy sociedade de capital e indústria, rodzaj secret partnership (spółka niejawna), gdzie sócio capitalista (general partner) ma nieograniczoną odpowiedzialność, a sócio industrial (working secret partner – pracujący cichy wspólnik) nie ma żadnej odpowiedzialności i inwestuje tylko swoją pracę.

Ostatnim rodzajem działalności z tej grupy jest sociedade em conta de participação (SCP), inna forma secret partnership, w której sócio oculto (secret partner) nie pracuje w firmie, ale z reguły jest inwestorem, pozostającym w ukryciu i nie ponoszącym żadnej odpowiedzialności za spółkę. Sócio ostensivo (nameplate partner – główny wspólnik, acting partner aktywny wspólnik, ale również ostensible partner - pozorny wspólnik, ten ostatni jest raczej niebezpiecznym wyborem, jako że może być zrozumiany jako partner tylko z nazwy) jest jedynym, który występuje przed innymi ludźmi i ponosi odpowiedzialność za biznes. Ponieważ SCP podlega nigdzie nierejestrowanym prywatnym umowom, nie można określić ich liczby.

SCP jest czasem używane w przekładzie joint venture (przedsiębiorstwo typu joint venture). To jest jednak nieodpowiednie tłumaczenie, ponieważ sednem sociedade em conta de participação jest anonimowy partner.

Grupa druga: Limitadas

Teraz zaczynamy poważniejsze rozważania. Typy działalności określone wyżej jako „grupa pierwsza” są bardzo rzadkie, w rzeczy samej przestarzałe. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie rodzaje działalności są obecnie organizowane jako limitadas lub S/A. Większość z nich zaczyna od limitadas, nawet jeśli jest to tylko pewien szczebel w rozwoju do przeistoczenia się później w S/A.

Limitada jest typem przejściowym między pierwsza grupą i S/A. Limitadas są podobne do limited liability company (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - LLC), która to jest obecnie coraz bardziej powszechna w USA. Limitadas oferuje ograniczoną odpowiedzialność, elastyczne zarządzanie i podział przychodów i strat. W teorii, osobista odpowiedzialność w limitada jest ograniczona do kapitału akcyjnego przedsiębiorstwa. Jednakże statut organizacji firmy z reguły zawiera (całkowicie legalnie) przepis ograniczający odpowiedzialność członków firmy do wysokości udziałów.