Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Jakość tłumaczenia znajduje odzwierciedlenie na licznych poziomach. Tłumaczenie musi oczywiście być poprawne idiomatycznie, gramatycznie oraz pod względem terminologii. Dokładność językowa w odniesieniu zarówno do tekstu źródłowego jak i docelowego jest sprawą zasadniczą, jednak liczą się także pozostałe elementy.

1.Rozpoczęcie projektu

Ustala się sprawy podstawowe, termin i format, wybierany jest tłumacz w zależności od języka, dziedziny oraz doświadczenia. Tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, szwedzkiego, norweskiego i duńskiego wykonują zatrudnieni w firmie tłumacze. Projekt rejestrowany jest w systemie „OASIS” przez menedżera projektu.

2.Przygotowania

Przed rozpoczęciem tłumaczenia wykonywana jest analiza. Precyzuje się materiały pomocnicze, tworzy się spis terminologii. Uwzględnia się gatunek, styl, odbiorcę oraz inne istotne czynniki tłumaczenia.

3.Tłumaczenie

Przekład wykonuje jeden bądź dwóch tłumaczy w zależności od rozmiaru i rodzaju zlecenia. Korzystają oni z baz danych i pamięci tłumaczeń, aby zapewnić spójność danego tekstu z poprzednimi tekstami tłumaczonymi dla tego samego klienta. Etap ten prowadzony jest w ścisłej współpracy z klientem, a także czasem we współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie.

Funkcjonalność jest kluczowym kryterium jakości. Biorąc po uwagę grupę odbiorców, do których tłumaczenie jest skierowane, wymagana jest znajomość zarówno technologii, jak i języka, aby dostosować styl i przekazać przesłanie tekstu źródłowego z troską o każdy szczegół.

Na tym etapie klient może sam potwierdzić terminologię, jeśli jest to wymagane.

4.Korekta i analiza językowa

Tę część pracy wykonuje zawsze drugi tłumacz. W przypadku gdy przekłada tekst tłumacz spoza firmy, analizą i wprowadzeniem poprawek zajmuje się tłumacz zatrudniony w firmie. Tłumaczenie funkcjonalne to tekst, którego nie czyta się jak przekładu.

5.Obróbka komputerowa

Po korekcie i analizie językowej tekst musi przejść pierwszą obróbkę komputerową przed dostarczeniem go do klienta. Może wówczas zostać sformatowany w prostym programie przetwarzającym dane lubprzygotowany do druku w programie Macintosh.

W ostatnich latach teksty są przetwarzane na format HTML do użytku w przeglądarkach i stronach internetowych. Dostępne jest przygotowanie tekstu w różnych innych formatach i rosnąca liczba klientów zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju usługa jest nieoceniona i pozwala na zaoszczędzenie czasu. Klient potrzebuje wówczas tylko jednego dostawcy usługi, który zajmie się zleceniem od strony językowej i wykona obróbkę komputerową.

6.Zatwierdzenie

Przeprowadza się ostatnią dokładną kontrolę i często okazuje się, że tekst nie może zostać wysłany do klienta, dopóki nie zostaną wprowadzone wszystkie poprawki. Zanim teksty będą ostatecznie wysłane, muszą zostać poddane surowym procedurom kontroli jakości, które oznaczają rygorystyczną korektę techniczną i językową.