Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Firma opracowała własny system kontroli jakości „OASIS” obejmujący wszelkie aspekty przepływu pracy. Wszystkie pozycje wymienione poniżej uwzględniają aspekt jakości.

  • Pomysł na biznes
  • Uzgodnienia wynikające z umów
  • Zasoby ludzkie
  • Sprzęt komputerowy
  • Oprogramowanie
  • Przepływ pracy – zarządzanie dokumentami
  • Terminologia
  • Gramatyka
  • Styl

Zasadniczo Translation House of Scandinavia nie uważa się jedynie za firmę tłumaczeniową, ale także za firmę telekomunikacyjną, działającą w sektorze usługowym, wykorzystującym nowoczesne technologie informatyczne. Ta filozofia realizowana jest poprzez wysokiej jakości usługi dla klientów, ciągły rozwój produktów oraz wysokie standardy pracy. Firma stale szuka nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie własnej wartości i uważnie dobiera produkty oraz usługi. Dostarczając produkt, należy być pewnym, że spełnia on wszystkie wymogi i przede wszystkim jest doręczony szybko i na czas. Zaufanie i wiarygodność są podstawowymi zasadami warunkującymi wszelkie działania. Koncepcja biznesu i sam pomysł, iż wszystkie relacje z klientami powinny być długoterminowe, znajduje odzwierciedlenie w produktach i sposobie organizacji przepływu pracy.

Tłumaczenie jest przedsięwzięciem opartym na wiedzy i dlatego zasoby ludzkie pozostają czynnikiem najważniejszym. Wszyscy tłumacze to profesjonaliści, absolwenci szkół wyższych z uzyskanym stopniem naukowym w tłumaczeniu, wybrani spośród najlepszych. Ich ciągły rozwój i stałe zwiększanie krzywej uczenia się gwarantuje udział w wewnętrznych i zewnętrznych kursach. Propaguje się wymianę wiedzy i tego typu pracownicy przyczyniają się do tworzenia dynamicznego i owocnego środowiska.

Na początkowym etapie swojej działalności firma Translation House of Scandinavia dostrzegła korzyści płynące ze stosowania tłumaczenia wspieranego komputerowo. Firma wprowadziła program Trados do użytku jeszcze w jego pierwotnej wersji, wszystkie nowe wersje i podobne narzędzia są implementowane, gdy tylko dostawcy wprowadzają je na rynek. Podstawową zasadą jest torowanie nowych dróg rozwoju technologii informatycznych w tym sektorze. Umożliwia to oferowanie zaawansowanych rozwiązań wysoko rozwiniętym firmom łączącym postęp z rozwojem. W bardziej tradycyjnych przedsiębiorstwach zaawansowane rozwiązania często rozwiązują ich problemy w tempie, w jakim się tego nie spodziewają i to buduje zaufanie będące podstawą pracy w przyszłości.

Firma posiada liczne bazy danych, którymi zarządza zgodnie z wewnętrznymi zasadami. Ich utrzymywanie, reorganizacja i aktualizacja to zadania, które należy stale wykonywać, w przeciwnym razie nie będzie możliwe czerpanie z nich pełnych korzyści. Specjalny dział technologii informatycznych został stworzony 12 miesięcy temu w celu wewnętrznej, profesjonalnej pomocy tłumaczom pracującym z narzędziami. Dział ten jest odpowiedzialny za przygotowywanie nowych stanowisk pracy oraz za kontrolę produktów zanim zostaną dostarczone do klienta.

Od samego początku ważne jest, aby klient i firma tłumaczeniowa w 100% uzgodnili wymagania oraz aby wyjaśnili niesprecyzowane oczekiwania czy potrzeby. Jednak aby móc przechodzić przez wszystkie etapy przepływu pracy, firma Translation House of Scandinavia wyróżniła siedem podstawowych etapów postępowania przy każdym normalnym zleceniu. Na potrzeby większych projektów opracowano kolejne etapy i ustalono inne procedury oraz systemy kontroli jakości. W obu tych przypadkach zastosowanie znajduje językowe i funkcjonalne sprawdzanie produktu, jednak w niniejszym artykule nie zostało to opisane.