Czytelnia / Kształcenie i zawód tłumacza

Jakie są cele polityki i jakie kroki należy regularnie rozważać, aby osiągnąć te cele. Jednym ze sposobów ich osiągnięcia jest mierzenie satysfakcji klientów co sześć miesięcy oraz wyznaczenie sobie poziomu całkowitego zadowolenia w wysokości przynajmniej 75%.

- Zarząd jest zobowiązany spotkać się raz lub dwa razy do roku z osobą odpowiedzialną za politykę jakości w firmie, aby przedyskutować rezultaty systemu jakości i rozważyć ewentualne ulepszenia.

- Powinny zostać określone szczegółowe zasady i przepisy przyjmowania nowych zleceń, w przypadku gdy firmie zlecana jest ich wymagana liczba, jak te zlecenia są akceptowane, jak tworzona jest wycena i jak powinno wyglądać szczegółowe fakturowanie.

- Jak powstają nowe produkty – może to dotyczyć tradycyjnych firm tłumaczeniowych podejmujących się po raz pierwszy np. lokalizacji.

- Kontrola dokumentów i kontrola przepływu pracy, nie wspominając zarządzania samym systemem jakości.

- Jak zagwarantować, żeby dostawcy – tłumacze i dostawcy oprogramowania – byli w stanie zapewnić utrzymanie wymaganej jakości.

- W jaki sposób dostarczany jest materiał przez klienta – bezpieczeństwo i poufność.

- Jak wyglądają testy i kontrola jakości, którym poddawany jest produkt w procesie obróbki? Jak zostaje zarejestrowany fakt, że testy te zostały rzeczywiście przeprowadzone? Jak należy się upewnić, czy maszyny i oprogramowanie stosowane w procesie kontroli jakości są stale dostosowane to tego zadania?

- Jakie są założenia wstępne stwierdzające, że produkt osiąga zadowalający poziom, np. w przypadku skargi klienta.

- Jak zagwarantować, żeby wszyscy pracownicy przestrzegali zasady jakości.

- System wewnętrznych szkoleń i rozwoju.

Są to główne zasady, jednak dodatkowo można ustalić szczegółowe instrukcje dla księgowości, zarządzania wiedzą, bezpieczeństwa technologii informatycznych itd.

Połączona komisja ekspertów w dziedzinie standardów oraz tłumaczy ustaliła niemiecką normę DIN 2345. Norma ta zajmuje się głównie regulacją praktyk handlowych, (umowami, dostawami, sprzętem komputerowym), oprogramowaniem i odpowiedzialnością klientów w zagwarantowaniu wyboru odpowiednich tłumaczy. Normie tej nie towarzyszą żadne środki kontroli czy też sankcje wobec tych, którzy się do zasad nie stosują.

Norma ISO nie dotyczy samej zawartości tłumaczenia, jednak jak wspomniano wcześniej ustalenie tego typu zasad oraz wytycznych pozwoliłoby na uzyskanie większej ilości czasu na sprawdzanie zawartości i nikomu nie zabrania się ustanowienia tego typu reguł, które uwzględniłyby ten aspekt.

IV. Przypadek firmy Translation House of Scandinavia

Firma Translation House of Scandinavia została założona dziesięć lat temu, przyjmując formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona własnością tłumaczy, jest prowadzona przez tłumaczy i zatrudnia jedynie tłumaczy. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla założycieli, gdyż mieli wizję firmy zapewniającej środowisko pracy i stawiającej wysokie wymagania zatrudnionym na stałe tłumaczom. Posiadają oni przygotowanie akademickie uzyskane w duńskich szkołach biznesu, w których wydziały języków nowożytnych mają długą tradycję w kształceniu tłumaczy na wysokim poziomie.

Firma Translation House of Scandinavia jest nie tylko firmą tłumaczeniową, ale uważa się także za przedsiębiorstwo usługowe. Oznacza to, że przywiązuje dużą uwagę do wymagań klientów i stale stara się zwiększyć własną wartość oraz liczbę produktów oferowanych klientom. Jednak musi to być czynione wedle zasad, które zawsze podyktowane są fundamentalną ideą, iż jakość jest kluczową cechą wszystkich produktów dostarczanych przez firmę.